Grønlandsk grunddataregister for steder og fast ejendom

Planlægning Løsninger

For Digitaliseringsstyrelsen er COWI i gang med at etablere et grønlandsk grunddataregister for steder og fast ejendom (adgangsadresser, arealtildelinger, bygninger, ejeroplysninger, bo- og virksomhedsenheder, veje, lokaliteter, distrikter, stednavne og planer).

I grunddataregistret vedligeholder dataejerne grunddata, primært via webapplikationer. En regelmotor assisterer dataejerne med at validere datas komplethed og kvalitet. Grunddataregistret udstiller fuld historik på alle operationelle data til brug for sags- og klagebehandling.

Registerløsningen er bygget med en målsætning om at give dataejerne de bedste forudsætninger for at sikre høj datakvalitet samt sikre Digitaliseringsstyrelsen lave etablerings- og driftsomkostninger.

COWI er rådgiver og leverandør i et tæt samarbejde med Asiaq og TelePost.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Nuuk, Grønland

PERIODE:
2018-

KUNDE:
Digitaliseringsstyrelsen

COWIS YDELSER:

 • IT-rådgivning
 • Enterprise-, system- og løsningsarkitektur
 • Design
 • Analyse
 • Udvikling
 • Konfiguration
 • Datavask og datamigrering
 • Dataanalyse
 • Design af netværksinfrastruktur
 • Udarbejdelse af vejledninger og uddannelsesmateriale
 • Drift og vedligehold

Kontakt

Thor Jessen
Head of Section
GIS and IT, Denmark

Tel: +45 56402026

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN