SUSANNE RENÉE GRUNKIN

Susanne Renée Grunkin 

Creative Manager, Arkitema

Susanne har gennem flere år bidraget til den offentlige debat om byudvikling, landskabsarkitektur, klima og bytransformation ofte med med vægt på det grønne. Det gælder både som debattør, kronikør og oplægsholder. Emnet kredser ofte om de værdier og den effekt, som bynatur, biodiversitet og sammenhængende grønne strukturer har på menneskers trivsel, den sociale sammenhængskraft og ikke mindst på klimaet i byerne. Susanne har klare holdninger på vegne af hele den grønne branche og især på den værdi, landskabsarkitekter og planlæggere kan skabe.  

#grønnere byer
#transformation og cirkularitet i byrum og landskab
#grøn omstilling i det danske landskab

Se Linkedin-profil

Artikler

KYSTBESKYTTELSE SOM HJEMSTED FOR TVÆRFAGLIGHED

Om hvorfor der skal tværfaglige kræfter til at tæmme naturens kræfter, og hvordan man høster fordelene ved at bringe tværfagligheden i spil så tidligt i planlægningen som muligt.

Læs artiklen >

FREMTIDEN HAR BÆREDYGTIG MOBILITET MED MENNESKET I CENTRUM

På vej mod CO₂-neutrale byer, er mobilitet en af de helt store udfordringer. Befolkningen og byerne vokser, det samme gør behovet for mobilitet og dermed behovet for at udvikle vores infrastruktur. Infrastrukturprojekter har traditionelt set et stort CO₂ fodaftryk i anlægsfasen, og når der bliver talt om bæredygtig infrastruktur, bliver netop CO₂ fodaftryk ofte det eneste klimaparameter. 

Læs artiklen >

Bynatur giver ren luft, afkøling og trivsel. Tænk det ind i byplanlægning fra begyndelsen

Byens natur har alt for lidt plads i byplanlægningen i dag – selv om for eksempel træer langs vejene kan afhjælpe både luftforurening, hedebølger og endda mental mistrivsel. Derfor skal bynaturen tænkes ind fra begyndelsen, når nye bydele planlægges.

Læs artiklen >

Klumme: Grøn omstilling kalder på gennemtænkt arkitektur
Det kræver øget politisk fokus at accelerere grøn omstilling, så de store tekniske anlæg, der følger med, etableres i vores omgivelser uden, at det sker på bekostning af byen, naturen eller lokalmiljøet, skriver to Arkitema-arkitekter i denne klumme.

Læs artiklen >

Fremtidens bæredygtige mobilitet giver mere levende byer - og både fodgængere og byudvikling bliver sundere
Det bidrager til mest mulig lighed i vores samfund, når alle kan bevæge sig frit og på lige vilkår. Storbyerne opruster med metro og letbaner. Dette bør vi samtænke med en langt mere strategisk planlægning af mobilitet i forstæder og opland, hvor menneske og byliv er i centrum - så kan vi opnå sundere og mere levende byer, men det kræver, at vi får den lidt længere vej til at opleves kortere.

Læs artiklen >

Arkitema-arkitekter: Ingen certificeringer kan håndtere komplekse gigaprojekter – men verdensmålene kan
Private certificeringssystemer dokumenterer bæredygtighed, så det ikke blot bliver højtravende ord i en pressemeddelelse. Men de kan ikke håndtere kompleksiteten i enorme anlægsprojekter, skriver Susanne Renée Grunkin, Sanne Lovén Damgaard og Jørgen Bach fra Arkitema i dette debatindlæg.

Læs artiklen >

Klumme: Fra monotone solcelleanlæg til energilandskaber med merværdi
Der er store gevinster for både kommuner, energiselskaber og lokale borgere i at samtænke solcelleanlæg med tiltag, der fremmer biodiversitet, friluftsliv og egnsudvikling til glæde for klimaet, dyre- og menneskelivet.

Læs artiklen >