Kanalby med 1.310 boliger i Københavns Sydhavn

Arkitektur Løsninger

Vandet er det afgørende element i den Kanalby, der ligger på Sluseholmens gamle industri- og havnearealer. Området består af otte boligøer, hvor større og mindre byhuse står skulder ved skulder og danner sammenhængende karreer. Atmosfæren veksler mellem intime kanalmiljøer og områder præget af stor skala og åbent udsyn til de omgivende havneområder. Husene ligger mange steder helt ud til kanalen, og broer, brygger og vandtrapper giver mulighed for at komme tæt på vandoverfladen og dyppe tæerne i vandet.

Arkitema er sammen med den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters ansvarlig for den overordnede planlægning. Derudover har Arkitema udviklet råhusene og de overordnede spilleregler for proportioner, materialer og farver. Disse spilleregler har været udgangspunktet for de mange arkitekter, der har udformet facaderne. De enkelte huse fremstår – i lighed med københavnske borgerhuse fra omkring 1900-tallet – med stor forskellighed. Resultatet er levende og fabulerende karréer, der er unikke for dansk boligbyggeri.

PROJEKTOPLYSNINGER

LOKATION:
Danmark

KUNDE:
Københavns Havn, Københavns Kommune, JM Danmark A/S, Sjælsø Gruppen A/S, Nordicom Arkitekter

PROJEKTPERIODE:
2005-2008

ARKITEMA YDELSER:
Arkitema har varetaget udvikling, lokalplanarbejde samt arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning på projektet.

Kontakt

Jørgen Bach
Arkitekt MAA, Partner
Forretningsudviklingsdir

Tel: +45 4081 7011

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN