Stor miljøbevidsthed, når Landstinget (amtsrådet) i Värmland udbygger centralsygehuset i Karlstad

Photo: Skanska

Hospitaler Løsninger

Nybygning af centralsygehuset i Karlstad på opdrag af amtsrådet i Värmland. Ordregiveren stillede som krav, at de foreskrevne materialer skulle være verificeret og vurderet iht. miljøklassificeringssystemet Sunda Hus. Alle materialer, der var dårligere end klasse B, skulle vurderes særskilt af amtsrådet.

Det var en udfordring at nå projektets mål med hensyn til bygningens specifikke energiforbrug, maks. 100 kWh/m2 pr. år. I lyset af energiforbruget, i forbindelse med de nødvendige tekniske installationer og energitabet i kraft af de store vinduespartier, er det påkrævet at minimere energitabet gennem klimaskærmen.

COWI er ansvarlig for projekteringsledelse og bygningskonstruktion og er fugtekspert. Et yderligere mål i projektet var at skabe et "lægende hus", dvs. at også indeklimaet skal være lægende for patienten. COWI var rådgiver i denne proces.


INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Karlstad, Sverige

PROJEKTPERIODE:
2008-2014

KUNDE:
Landstinget i Värmland

COWI YDELSER:  

  • Projekteringsledelse
  • Bygningskonstruktion

Kontakt

Christian Appelgren
Chief Project Manager
Buildings, Sweden

Tel: +46 108501332

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN