Fremtidens "sundhedshus"

Foto: Arkitektgruppen

Østfold Sygehus er "fremtidens sundhedshus", hvor udformning og indretning understøtter patienternes helbredelse og trivsel.

Det 85.000 m² store sygehus indeholder meget komplekse tekniske faciliteter og installationer og er designet med henblik på optimal logistik og fleksibilitet.

En logistisk analyse viste mulige flaskehalse i de oprindelige forslag, og der blev udarbejdet en ny struktur, som giver et bedre vareflow og en mere hensigtsmæssig størrelse på logistik- og teknikområderne.

I 2014 blev projektet af buildingSmart International kåret til det bedste openBIM-projekt, og det har været brugt som eksempel på bedste praksis i forbindelse med mange andre sygehusprojekter.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Norge

PERIODE:
2010 - 2015

KUNDE:
Helse Sør-Øst RHF, Norge

COWIS YDELSER:

  • Forprojekt, entrepriser, udbudsprojekter og arbejdstegninger til alle ingeniørfag.
  • Rådgivning i relation til alle fagområder, herunder projektledelse, logistikplanlægning, opførelse, geoteknik, vvs, energi, miljø, brandrådgivning, akustik, ventilation, elektronik, tele og IT, landskabsplanlægning

Kontakt

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN