Væsentlig reduktion i udledningen af drivhusgasser

Affald og genanvendelse Løsninger

Anlægget er et tørrings- og sorteringsanlæg, som producerer affaldsbaseret brændstof. Herved undgås deponering på åbne lossepladser af 120 tons kommunalt affald pr. dag.

Det producerede brændsel vil herefter blive brugt af cementfabrikken Holcim Lafarge som erstatning for fossilt brændsel ved fremstillingen af cement. Herved reduceres udledningen af drivhusgasser betydeligt, og affaldshåndteringen forbedres også kraftigt til fordel for miljøet og ikke mindst for de mange mennesker, som lever i nærheden af eller arbejder på lossepladserne.

ESP3/DANIDA leverer mekanisk og elektrisk udstyr, herunder neddelere, sigter, separatorer, transportbånd og teknologi til biologisk tørring. Den indonesiske regering og lokale myndigheder bidrager med bygge- og anlægsarbejde.

Projektet er en del af et større projekt, hvor COWI assisterer den danske ambassade i Jakarta, Indonesien, med at implementere miljøvenlige og bæredygtige pilotprojekter i det centrale Java.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Cilacap, det centrale Java, Indonesien

PERIODE:
2017-2018

KUNDE:
Danske ambassade i Jakarta/Udenrigsministeriet/DANIDA

COWIS YDELSER:

  • Projekteringsgennemgang og supplerende projektering
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til de danske udbudsregler
  • Udarbejdelse af kontrakt i henhold til FIDIC-kontraktbetingelserne for bygge- og anlægsarbejder (»gul bog«)
  • Internationale udbud
  • FIDIC Engineer – tilsyn og hjælp til kunden inden for kontraktstyring

Kontakt

Jan Skajaa
Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56406075

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN