Ny kaj forbinder central strækning i et spændende byudviklingsområde

Havne og marinekonstruktioner Løsninger

I 1940'erne, hvor størstedelen af kajanlæggene er opført, var Marievik et stort industriområde. Den aktuelle strækning, Kaj I-IV, blev dengang anvendt som lastekajer for de tunge industrier.

I 1980'erne begyndte aktiviteterne imidlertid at skifte karakter, og i dag er Marievik et tæt bebygget kontorområde i bydelen Liljeholmen i Stockholm. Området er aktuelt i forbindelse med udformningen af en ny detailplan, som muliggør opførelse af både kontorbygninger og boliger.

COWI har været involveret i kajanlæggene siden 2016, og baseret på tidligere undersøgelser og supplerende undersøgelser blev det konstateret, at de eksisterende kajanlæg har omfattende skader, som ikke er egnet til reparation. Derfor er en forundersøgelse med tilhørende omkostningsberegninger af alternative løsninger for en ny kaj påbegyndt.

Siden december 2017 har COWI arbejdet med at udarbejde systemdokumentation som en del af udbudsbetingelserne i forbindelse med en totalentreprise for en ny piloteret betonkaj.

Den nye kaj kommer til at fungere som et rekreativt område og en central strækning i det nye område, som binder de øvrige parker og torve sammen med vigen.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Marievik, Liljeholmen Stockholm

PROJEKTPERIODE:
2016-2018

KUNDE:
Marieviks Andra Samfällighet via RED Management

COWI YDELSER:   

  • Udarbejdelse af prøvetagningsprogram for prøvetagning i beton
  • Udarbejdelse af prøvetagningsplan for geotekniske undersøgelser
  • Undersøgelse af alternativer til nye kajløsninger
  • Beregning af alternative kajløsninger
  • Rådgiver for kunden i administrations- og vedligeholdelsesspørgsmål i forbindelse med udformning af kajen.
  • Udarbejdelse af systemdokumentation, tegninger og en rammebeskrivelse

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN