Projekteret levetid på 100 år

Foto: NYSTA

New NY Bridge skulle erstatte den funktionelt forældede Tappan Zee Bridge.

Projektet, udført under en design-build-kontrakt, dækker nutidens behov for flere vejbaner, bedre adgang for fodgængere og muligheden for at bære et ekstra dæk til jernbane og andre fremtidige behov, alt sammen med en projekteret levetid på 100 år.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
New York, USA

PERIODE:
2013-2018

KUNDE:
HDR Engineering, Inc.

COWIS YDELSER:

  • Projektering af hovedspænd
  • Ingeniørarbejde i forbindelse med opførelse
  • Konsekvensvurdering af skibsfart
  • Strukturelt design af sundhedsovervågningssystem
  • Udarbejdelse af korrosionsbeskyttelsesplan
  • Drift
  •  Planlægning og design af vedligeholdelse.

Kontakt

Don Bergman
Senior Project Director/Senior Technical Director
Operations, North, Canada

Tel: +1 604 986 1222

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN