ADMINISTRATION AF EU'S LANDBRUGSSTØTTE

Planlægning Løsninger

Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for sagsbehandling, kontrol og udbetaling ifm. landmændenes ansøgninger om EU-landbrugsstøtte.

Til dette anvendes IMK2 – en avanceret GIS-løsning, som COWI har udviklet og vedligeholder.

Med ca. 45.000 brugere og særdeles komplekse GIS-beregninger på basis af 200 kortlag stilles der ekstremt høje krav til systemets performance og driftsstabilitet.

COWI har også udviklet en avanceret mobilapp, der letter arbejdsgangene for styrelsens medarbejdere i felten. Appen indeholder bl.a. kamera, GPS og notatfunktion, og input synkroniseres til hovedsystemet fra en sikker forbindelse.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
København, Danmark

PERIODE:
2013 - 2020

KUNDE:
Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

COWIS YDELSER:

  • Softwarearkitektur, -design og -udvikling
  • Driftssupport

Kontakt

Bo Slott Pedersen
Project Director
GIS and IT, Denmark

Tel: +45 56401305

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN