Danmark bygger verdens første energiø

En bred vifte af Folketingets partier har indgået en aftale om opførelsen og ejerskabet af verdens første energihub baseret på havvind, der bliver en kunstig ø i Nordsøen. På vegne af Energistyrelsen og sammen med Energinet, har COWI bidraget til at kvalificere vidensgrundlaget for realiseringen af energiøen.

Beliggende 80 kilometer fra Jyllands kyst vil den kommende energiø være en energihub, der opsamler, lagrer, omdanner og leverer grøn el fra hundredvis af havvindmøller omkring energiøen direkte til forbrugere og lande langs Nordsøen.

Energiøen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW havvindenergi. Når den er fuldt udbygget, kan kapaciteten øges til 10 GW og forsyne ti millioner husstande i Europa.
Energiøen er den første af sin slags og markerer en ny æra for bæredygtig energiproduktion og et vigtigt skridt i den grønne omstilling – både i Danmark og internationalt.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Det største anlægsprojekt nogensinde i Danmark

Til en anslået pris på 210 milliarder kroner – hvilket svarer til fem storebæltsbroer eller omkring fire Femern-forbindelser – er energihubben og den tilhørende infrastruktur det største anlægsprojekt til dato i Danmark.

Siden 2018 har COWI arbejdet sammen med Energinet og Energistyrelsen om at udarbejde og kvalificere beslutningsgrundlaget for energiøen:

”Vi har bidraget med en bred pallette af ydelser. Senest har vi gennemført en finscreening af de mulige lokationer for energiøen, og vi har fortaget en cost-benefit-analyse af de forskellige konstruktionstyper, deres klimaaftryk, tilgængelighed og omkostninger,” fortæller Jan Behrendt Ibsø, markedsdirektør i Energy International. Han fortsætter:

”Det har været en fornøjelse at bidrage til realiseringen af sådan et vigtigt flagskibsprojekt for den grønne omstilling samt at understøtte vores kunde – og i sidste ende det danske samfund og Europa – på vejen mod klimaneutralitet.”

Grønne brændstoffer til tung transport og industri

På længere sigt er ambitionen også at kunne producere bæredygtige brændstoffer på øen til skibsfarten, luftfarten, tung industri samt tunge køretøjer, som det ellers er svært at dekarbonisere.

“Som et led i cost-benefit-analysen evaluerede vi også mulighederne for at etablere Power-to-X-faciliteter.

Der ligger uden tvivl et stort forretningspotentiale for Danmark og danske virksomheder i at vise, hvordan man etablerer et så banebrydende havvindprojekt og fremstiller bæredygtige brændstoffer i stor skala. Teknologi og viden, som vi kan eksportere til landene langs Nordsøen, USA og globalt, i takt med at verdens efterspørgsel efter havvind forventes at stige dramatisk i de kommende år,” slutter Jan Behrendt Ibsø.

Mere information

  • Tilbage i 2018, blev Folketinget enige om at igangsætte og udføre tre havvindprojekter. I dag besluttet til at være den kunstige ø i Nordsøen; en lignende energi-hub på Bornholm; samt havvindmølleparken Thor, også i Nordsøen.

  • En bred vifte af Folketingets partier indgik den 4. februar 2021 aftalen om at bygge den kunstige ø i Nordsøen samt den lignende energi-hub på Bornholm.

  • Læs mere om COWIs finscreening (maj 2020) og cost-benefit-analyse (januar 2021).

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018