Sophus Hjort

Sophus-Hjort

Sophus Hjort er valgt af medarbejderne.

MEDLEMSTYPE

Valgt af medarbejderne

FØDT

1967

NATIONALITET

Dansk

UDDANNELSE

Civilingeniør

MEDLEM AF BESTYRELSEN SIDEN

2014

LEDENDE STILLINGER

Chief project manager (Transport infrastructure) hos COWI A/S

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

  • Kunderelationsstyring
  • Personaleledelse i videnbaserede virksomheder
  • Erfaring med fusioner og virksomhedsovertagelser eller alliancer
  • Forretningsudvikling

SÆRLIGE KOMPETENCER FOR MEDARBEJDERVALGTE MEDLEMMER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VEDTAGNE KOMPETENCEPROFIL

  • Erfaring med og bred viden om, hvordan virksomheden fungerer, og hvad der foregår blandt medarbejderne
  • Evne til at se tingene fra både medarbejdernes og virksomhedens perspektiv
  • Kompetence inden for rådgivning om hensigtsmæssige kommunikationsformer
  • Forskellighed med hensyn til forretningserfaring, geografisk erfaring og køn

ANSES FOR UAFHÆNGIG AF COWI?

Nej