Torbjörn Spetz

Torbjorn Spetz

MEDLEMSTYPE

Medlem af bestyrelsen

FØDT

1968

NATIONALITET

Svensk

UDDANNELSE

Civilingeniør, CHALMERS Universitet, Gøteborg, Sverige

MEDLEM AF BESTYRELSEN SIDEN

2016

LEDENDE STILLINGER

Senior vice president, Infrastructure, COWI AB

FAGLIGE KVALIFIKATIONER:

  • Erfaring med topledelse af nordiske konsulentvirksomheder
  • Kunderelationsstyring, herunder salg, marketing og branding
  • Personaleledelse i videnbaserede virksomheder
  • Driftsoptimering af servicevirksomheder
  • Erfaring med fusioner og virksomhedsovertagelser eller alliancer
  • Forretningsudvikling

ANSES FOR UAFHÆNGIG AF COWI?

Nej.