Bæredygtige løsninger i kontorbygninger giver højere afkast til investorerne 

23.01.2018 / Per Stabell Monby

Internationale data viser, at bæredygtige nye bygninger booster den kommercielle værdi på en række vigtige parametre. Dette antyder, at der kan opnås en endnu større gevinst ved at investere i bæredygtig renovering.  

Påstanden om, at det kan betale sig at bygge bæredygtigt er ikke ny. Nu viser data, at påstanden er sand. 

Dataene, der er indsamlet fra flere tusinde projekter i lande så langt fra hinanden som Australien, Finland og USA viser, at forrentningen af investeringen kan øges betydeligt, hvis opførelsen af kontorbygninger følger principperne for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

På det mest grundlæggende niveau er det et spørgsmål om at fokusere på en række relevante parametre, når vi sætter os for at optimere afkastet på en investering i et aktiv.

I de indledende faser fokuserer folk ofte for snævert på udgangsprisen og ikke på den langsigtede virkning, som den specifikke kontorbygning kan tilvejebringe for investorer og lejere. Dette resulterer ofte i en overdreven snæver fokusering på konstruktionsomkostningerne i stedet for de ønskede langsigtede kommercielle fordele, som tjener både investorer og lejere meget bedre. 

Hvis vi tager kontorbygninger som et eksempel, er der tre parametre vedrørende bæredygtige bygninger, som har en særlig klar indvirkning på investorernes bundlinje: Husleje, realisationsværdi og udlejningskvote. 

Afkast øges med 10-12 procent

Baseret på disse internationale forskningsresultater har vi udviklet en ny beregningsmetode, som viser, at langsigtede investorer i nye kontorejendomme ofte kan øge deres afkast med 10-12 procent.

Den gennemsnitlige udlejningskvote er typisk også meget længere. Dette reducerer risiciene i forbindelse med investeringen, hvorfor vi også mener, at det er muligt at opnå finansiering via ‘grønne obligationer’, som for nylig har haft en rente, der var 0,5 % til 0,8 % lavere end tilsvarende obligationer, i tilfælde, hvor bygningen kan kategoriseres som bæredygtig. 

Vores beregninger viser også, at lejere kan booste deres bundlinje væsentligt ved at betale lidt mere i husleje med henblik på at opnå højere produktivitet og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger – de typiske faktorer er mere end 1,8 mellem øget produktivitet og øgede huslejeomkostninger. 

Den gennemsnitlige udlejningskvote er typisk også meget længere. Dette reducerer risiciene i forbindelse med investeringen, hvorfor vi også mener, at vi kan opnå finansiering via ‘grønne obligationer’.
Per Stabell Monby Project director, COWI

Indeklima klatrer op ad stigen 

Selv om beliggenhed fortsat er alfa og omega på ejendomsmarkedet, viser globale erfaringer, at parametre såsom indeklima og ‘tilfredshedsværdien’ af at operere inden for bæredygtige rammer – og at kunne fortælle sine venner og bekendte om det – i stigende udstrækning vurderes højt. 

For det første er der en række sundhedsmæssige fordele, fordi det helt enkelt er nemmere at trække vejret og bevare koncentrationen, når der er anvendt bæredygtige løsninger i bygningen.. 

De indsamlede data omhandler kun nye bygninger, men der er grund til at antage, at virkningen er endnu større fra investeringer i bæredygtig renovering, fordi dette omfatter langt størstedelen af bygningsmassen, og potentialet for forbedring er langt større. 

Ubæredygtige løsninger skader bundlinjen

Jeg møder stadig folk i byggebranchen, som mener, at bæredygtighed er for dyrt og generelt uforligneligt med kommerciel succes. 

Som skitseret ovenfor, ser virkeligheden temmelig anderledes ud. Den endelige regning kan meget vel blive større. Men omfattende datasæt viser, at vi kan opnå bedre afkast over tid ved at investere bæredygtigt. 

Prisen for ikke at agere på en bæredygtig måde er faktisk højere.

MØD EKSPERTEN

Mennesker, planet og profit. Hvordan udvikler vi løsninger, som rammer den rette balance under behørig hensyntagen til alle tre aspekter? Det er det, der driver mig.

Mit kompetenceområde er bæredygtige bygninger. Jeg har arbejdet inden for dette område i 25 år. 

Der er klart behov for at overveje og nytænke anvendelsen af denne planets ressourcer. Vi kan imidlertid ikke ignorere de menneskelige eller økonomiske sider af det, hvis vi vil have dette til at ske. 

Den gode nyhed er, at det bliver økonomisk uholdbart for virksomheder ikke at tage hensyn til ressourceknapheden og det klimafodaftryk, som de efterlader. Bæredygtige løsninger bliver i stadigt større grad en god forretning.   

Kontakt

Per Stabell Monby
Project Director
Building, East, Denmark

Tel: +45 56401307