FORBEDRET SIKKERHED PÅ VEJENE VED HJÆLP AF INTELLIGENT DATABEHANDLING OG TENDENSANALYSE

Digitalisering og teknologi Insights

07.09.2018Thomas Rud

Intelligente, datadrevne analyseværktøjer har ført til et fald på 80 % i antallet af timer, som kommuner bruger på manuel behandling af trafikdata årligt. Det overordnede formål er at reducere risikoen for ulykker på vejene.

Datahåndtering er en udfordring for små og store organisationer over hele verden. Noget af det, der er vanskeligt, er at finde de rigtige værktøjer, viden og ressourcer, der kan gøre dem mere effektive i deres arbejde og klæde dem på til at træffe bedre beslutninger.

Den største hindring for dataanalytikeren er imidlertid den tid, der går med at klargøre og behandle dataene.

Ifølge Trifactas verdensomspændende undersøgelse fra 2018 bruger 60 % af IT-fagfolk halvdelen eller mere af deres tid på at klargøre, kvalitetssikre og rense data, hvilket kostede organisationerne over 450 milliarder dollars.

59 % af respondenterne i undersøgelsen mente, at dette arbejde koster deres organisationer mere, end det indtjener.

DATAINDSAMLING KAN VÆRE EN KRÆVENDE OPGAVE

Et sted, hvor det især giver problemer, er i kommunerne, særligt hos ingeniører og analytikere inden for trafikplanlægning.

Mange steder har de simpelthen ikke ressourcerne til selv at udføre de indledende studier og analyser, især når datamængderne, f.eks. vedrørende trafikulykker, er meget store og relativt komplicerede og tidskrævende at finde, indsamle og analysere.

Normalt bestiller hver kommune en stor rapport om trafikuheld med få års mellemrum hos et konsulentfirma, eller også udarbejder og analyserer de selv en rapport manuelt, hvilket er en intensiv proces.

Der er også nogle, der ignorerer opgaven fuldstændig pga. manglende tid eller prioritering, og det betyder, at denne kritiske opgave risikerer at havne mellem to stole. I forhold til trafiksikkerheden er det fundamentalt at få korrekte oplysninger på disse områder, da de er grundlaget for at kunne implementere forebyggende foranstaltninger mod ulykker på vejene og iværksætte nye kampagner for sikkerhed.

EN ENKEL OG LOGISK LØSNING

For at imødekomme behovet for hurtig og effektiv indsamling og analyse af data fra ulykker har vi har udviklet et nyt værktøj, der hedder Uheldsportalen.

Værktøjet er baseret på et grundigt bruger-test-program med rigtige kunder. Det giver en bedre forståelse af deres specifikke behov og krav, som vi har anvendt til at skabe en optimal, men samtidig enkel løsning til lancering af portalen.

Kort fortalt, så er Uheldsportalen et web-baseret værktøj, der kan hjælpe lokale trafikteknikere med at identificere ulykkessteder og -tendenser på deres vejnet. Disse oplysninger kan derefter bruges som udgangspunkt for implementeringen af initiativer, der skal forbedre sikkerhed og adfærd i trafikken.

Portalen henter data om trafikulykker, der er registreret af politiet, fra Vejman.dk, som er en database hos Vejdirektoratet. Disse oplysninger behandles meget hurtigt, så der kan vises intuitive grafer, kort og statistikker.

Siden lanceringen i slutningen af 2017 har vi lyttet til brugernes feedback og fortsat med at udvikle portalen med små, gentagne forbedringer samt oprettet yderligere unikke funktioner.

SÅDAN FUNGERER VÆRKTØJET

Uheldsportalen benytter offentlig information, der primært fokuserer på: 1) hvem: førerens alder, køn etc.; 2) hvor: ulykkesstedet; 3) hvornår: dato og klokkeslæt, samt; 4) hvordan: ulykkestypen og de opståede skader.

Ved hjælp af disse oplysninger sætter analysegeneratoren brugerne i stand til at sammenligne tendenser over tid og på et kort. På den måde kan de identificere de områder, hvor der skal sættes ind med trafiksikkerhedsforanstaltninger. Brugerne kan også tilpasse visningen i værktøjet til oprettelse af grafer med et eller flere filtre.

Man kan f.eks. få vist ulykker, der involverer cykler, eller ulykker i myldretiden, eller ulykker i nærheden af vejsving.

Med flere filtre kan brugerne visualisere ulykker, der involverer biler i vejsving i det åbne land, eller ulykker, der sker i myldretiden, og som involverer cyklister i alderen 5-16 år. Eksempeldiagrammet nedenfor viser personskader fra ulykker i et fastsat antal år.

Man kan også se på data for et geografisk område eller for hyppige ulykkessteder på et tæthedsvarmekort eller benytte en mapping-funktion til at vise antallet af ulykker inden for samme geografiske placering som bidrag til analysen af farlige steder (som vist nedenfor).

En anden værdifuld funktion er et forum til deling af viden om trafiksikkerhed. Her indsamles oplysninger om forebyggelse af ulykker og sikkerhedsinitiativer fra udgivne artikler, håndbøger, lovgivning og forskning; alt sammen samlet på ét sted, som det er nemt at få adgang til.

ET STORT SKRIDT FREMAD FOR TRAFIKTEKNIKEREN

I den seneste version fra juli i år, har vi lanceret flere opdateringer og nye funktioner, herunder en ny funktion til kollisionsdiagrammer. Tidligere var frihåndstegninger den eneste mulighed, når trafikteknikere skulle illustrere kollisioner.

I Uheldsportalen genereres kollisionsdiagrammer imidlertid automatisk i applikationen for at vise, hvordan føreren af en cykel eller bil mistede herredømmet på vejen. Brugerne kan klikke på forskellige områder i diagrammet for at uddrage tallene bag hvert datapunkt. Denne funktion er en vigtig udvikling for trafikteknikere.

RAPPORTER bliver klar PÅ FÅ SEKUNDER I STEDET FOR UGER

Med udgangspunkt i det gennemsnitlige tidsforbrug på arbejdet med trafiksikkerhed, har vi beregnet, at Uheldsportalen giver kommunerne:

  • En besparelse på ca. 70 timer om året på analyse af ulykker alene
  • Årlige besparelser på over 75.000 kroner pr. medarbejder (ved en timeløn på 500 kroner)
  • Et fald på 80 % i antallet af timer, der bruges hvert år på manuel databehandling

En af de mest nyttige funktioner for kommunerne er funktionen til årlig rapportering. Hvert år udarbejder kommunerne rapporter om kollisioner og trafiksikkerhed for at holde lokalpolitikerne orienteret om udviklingen inden for trafiksikkerhed.

Det tager normalt uger at udarbejde disse rapporter, men med Uheldsportalen kan de nu eksportere elementer og grafer i det ønskede rapportformat på få sekunder.

Planen er at lancere en række nye funktioner i løbet af næste år, som vil reducere tidsforbruget til manuel analyse yderligere, og som vil forbedre brugeroplevelsen og give flere muligheder. Det kan være funktioner som en intelligent tabellæser, chat-funktionalitet og GIS-kort.

På længere sigt håber vi, at Uheldsportalen bliver fast inventar i kommunernes værktøjskasse, efterhånden som de bliver klar over, hvor meget tid og hvor mange penge de kan spare, samtidig med at de reducere usikkerheden ved hjælp af nøjagtig og ensartet rapportering.

Men i sidste ende håber vi naturligvis, at det resulterer i færre ulykker og mere sikre veje.

MØD EKSPERTEN

Jeg er civilingeniør med speciale inden for byplanlægning og -transport med primært fokus på planlægning, forskning og udvikling inden for vejinfrastruktur samt på trafikteknik, vejmarkeringer, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Jeg er certificeret trafiksikkerhedsrevisor og certificeret tilgængelighedsrevisor.

Siden slutningen af 2017 har udviklingen og forbedringen af Uheldsportalen været min førsteprioritet.

Kontakt

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905