PROJEKTKOMPLEKSITET Af NATIONAL BETYDNING

Foto: Nordic - Office of Architecture
Kultur- og uddannelsesbyggeri Løsninger

Et nyt nationalt beredskabscenter til politiet er et projekt af stor national betydning: Formålet med centeret er, at det effektivt skal sørge for at forebygge, afværge, håndtere og normalisere ekstraordinære hændelser og kriser samt skabe tryghed for befolkningen. Det skal sikre hurtig, effektiv og sikker indsats af beredskabsressourcerne.

Centret skal dække behovet for bedre uddannelsesfaciliteter og nødvendige lokaler til beredskabskorpset, bomberydningsgruppen, krise- og gidselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste. Andre nationale beredskabsressourcer skal kunne benytte centret til uddannelse. Beredskabscentret skal også dække behovet for bedre faglig udvikling og koordineret træning med bl.a. indsatspersonale.

Beredskabscentret skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Området ligger vest for E6, der er tilpasset til formålet, og udgør i underkanten af 350 hektarer. Størrelsen af bygningsmassen anslås til 25.000-30.000 m2 BTA.

Projektet vil bl.a. omfatte administrationsbygning, helikopterbase, parkering og uddannelsesfaciliteter såsom skydehus, skydebaner og svømmehal.

Anlægs- og udendørsarbejde i forbindelse med veje, infrastruktur, perimeterbeskyttelse, helikopterbase, volde, plads til helikoptere på flysiden og skydebane m.m. indgår også i projektet.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Taraldrud, Norge

PERIODE:
2016 - 2020

KUNDE:
Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

COWI YDELSER:

 • Projekteringsgruppeledelse
 • BIM
 • Samfundsøkonomi
 • Byggeteknik
 • Geoteknik
 • VVS
 • Elektroteknik
 • IKT
 • Akustik
 • Brand
 • Bygningsfysik
 • Energi
 • Landskabsarkitektur
 • Vej
 • Trafik
 • Vand og regnvand
 • Vand og afløb
 • Miljø
 • Sikkerhed

 


Kontakt

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN