Nyt multifunktionelt hus samler rådhus, politistation og dobbelthal med plads til 4.000 koncertgæster i én og samme bygning

Foto: SHL Architects

Byggeri Løsninger

Skanderborg Fælled er et særdeles bæredygtigt byggeri og det første offentlige byggeri i Norden, som har opnået DGNB-platin. Bygningen er et multifunktionelt hus, der rummer faciliteter til kommunens administration, en del af Sydøstjyllands Politi og idrætsudøvere bl.a. Skanderborg Håndbolds ligahold. Hallen kan indvidere benyttes til afholdelse af koncerter, udstillinger og lignende almennyttige forhold. Samtidig er huset tilgængeligt for kommunens borgere, idet mødelokalerne kan benyttes af alle, og kantinen er erstattet af en offentligt tilgængelig restaurant og café.

Netop bygningens multianvendelighed, hvor mange rum har flere formål, er en af de vigtigste årsager til, at bygningen opnåede DGNB-platin.

Blandt de energibesparende tiltag er optimal udnyttelse af dagslys, naturlig ventilation og en effektiv klimaskærm. 950 m² solceller, klimasikring med eget regnvandsbassin og grønne tage samt planter på udvalgte facader som solafskærmning. Indendørs bidrager plantevægge til et godt indeklima. Hertil kommer et varmegenindvindingssystem, der udnytter varmen fra bruservandet i omklædningsrummene, samt vægge i faseskiftende materialer, som henholdsvis kan optage og afgive varme.

Rundt om bygningen er der legepladser og boldbaner, og idrætshallen kan åbnes ud mod landskabet.

PROJEKTOPLYSNINGER

PROJEKTETS OMFANG
20.000 m² der omfatter bl.a. 11.000 m² administration, 500 m² mødecenter og VIP-faciliteter samt 8.000 m² kultur- og idrætsfaciliteter i form af en dobbelthal med plads til ca. 4000 gæster.

COWIS YDELSER

  • Projektering af alle ingeniørdiscipliner: bærende konstruktioner, kloak og terrænanlæg, ventilation, vvs- og el-installationer.
  • Rådgivning vedrørende energioptimering, integrerede designparametre, indeklima og alternativ energi.
  • Projektering og egenskabsdata blev gennemføret i Revit. Simulering i 3D.
  • Opfølgning i byggeperioden samt rådgivning i forbindelse med aflevering.

KUNDE
KPC Herning A/S – totalrådgiver

MODTAGER
Skanderborg Kommune

ARKITEKTER
Schmidt, hammer & lassen a/s

PERIODE
1/1/2014 – 1/1/2017

Kontakt

Torben Bottke
Leading Project Manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 2125 3983

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN