Stabil vandforsyning til hovedstadsområdet

HOFOR planlægger tre nye vandværker, som skal forsyne hovedstadsområdet med rent drikkevand.

Målet er at etablere en række state-of-the-art vandværker, som repræsenterer de på nuværende tidspunkt bedste teknologier i relation til at sikre stabil god vandkvalitet, høj forsyningssikkerhed, stor robusthed, dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) høj automatiseringsgrad og intelligent styring. Desuden skal bygningerne være fremtidssikrede i forhold til nye teknologier.

Opgaven omfatter to nye vandværker, der skal erstatte eksisterende anlæg ved Thorsbro og Lejre samt nedrivning og nybygning af det eksisterende vandværk ved Søndersø. Ombygningen ved Søndersø skal ske, mens værket er i drift.

COWI skal sammen med PLH Arkitekter projektere bygningerne og de bygningsrelaterede installationer og tilhørende adgangsveje og -pladser. Det samme team skal projektere alle tre vandværker, som projekteres tidsmæssigt forskudt af hinanden. Denne fremgangsmåde skal skabe synergi og ensartethed i de tekniske løsninger, hvilket senere vil være til gavn i driften af de tre værker.


PROJEKTOPLYSNINGER

Placering
Sjælland

Periode

2017-2022

Kunde

HOFOR

Arkitekter
PLH Arkitekter

Samarbejdspartnere
Niras/ Krüger: Projekterer procesanlæggene
Sweco: Byggeledelse
Øllgaard: Projekteringsledelse
HOFOR: Håndterer bl.a. arbejdsmiljø og styring/overvågning.

Projektomfang
Samlet bygningsareal for de tre vandværker er omkring 17.000 m².

Samlet beholdervolumen: 11.000 m³
Samlet produktionskapacitet: 4.000 m³/time

COWIs ydelser
Rådgivningsydelser indenfor alle ingeniør- og arkitektdiscipliner, herunder konstruktioner, el, vvs, ventilation, geoteknik, miljø, anlæg.

Kontakt

Claus Legarth Bjørn
Senior project leader
Transport Infrastructure, DK Central, Denmark

Tel: +45 56406600