producerer fjernvarme til nærområdet

Foto: Sävelundsverket värmeverk
Industri Løsninger

COWI projekterer et nyt returtræflis-forbrændingsanlæg med en kapacitet på 10 MW, som skal producere både procesdamp til egne processer på Grødaland og fjernvarme, der skal leveres til industrielle kunder i nærområdet.

Fjernvarmemængden er konstant i løbet af året, mens dampleverancen varierer og oven i købet kan standses midlertidigt under normal drift.
For at forbrændingsanlægget skal kunne håndtere variationerne i varmeleverancerne har vi udviklet et varmeafbalancerings- og akkumuleringssystem, som sikrer, at varmen ikke går tabt, mens driftslasten på forbrændingsanlægget automatisk justeres efter efterspørgslen.
Dette giver en høj energiudnyttelsesgrad og driftssikkerhed.

I forbindelse med projektet har COWI også vurderet fosforgenvinding fra forbrænding af spildevand i kombination med træaffald.

Foruden design og konstruktion bistår vi IVAR med indhentning af alle tilladelser, ansøgninger om offentlig støtte og komplette rentabilitetsberegninger.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Hå, Norge

PERIODE:
2015 - igangværende

KUNDE:
IVAR IKS

COWI YDELSER:

  • Proces
  • Maskinteknik
  • Byggeteknik
  • Elektroteknik
  • VVS
  • Brandsikring
  • Geoteknik
  • Udendørsmiljø
  • Vand, afløb og regnvand

Kontakt

Alert Holtman
Project Director
Industry and Process, Norway

Tel: +47 92523266

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN