Revision baner vejen for sikker drift af kraftvarmeværk

Amagerværket forsyner godt 600.000 kunder med fjernvarme i København. Som led i værkets bæredygtige drift har COWI medvirket i en større revision af turbine- og generatoranlægget på Amagerværkets blok 1.

Projektet startede i 2015 og omfattede bl.a. en forundersøgelse med mulige scenarier for en langsigtet strategi for turbine-, generator- og hjælpeanlæg, der kan muliggøre sikker drift frem til år 2040 på en økonomisk optimal måde. Udbudsprocessen og kontrahering foregik i tæt samarbejde med HOFOR i 2016, mens selve revisionen blev gennemført i 2017.

Formålet var at inspicere anlægget for eventuelle fejl, herunder rengøre komponenter for efterfølgende revnekontrol, udskifte sliddele, reparere skader og lave opretning af komponenter til korrekte spillerum. Dernæst blev der lavet en tilstandsvurdering af hele anlægget i samarbejde med turbineleverandøren. Dette for at reducere risikoen for uplanlagt driftstop, som er meget dyrt for HOFOR.

Turbineanlægget er unikt og driftsformen forholdsvis speciel, og projektet skal derfor også bidrage med ny viden om, hvordan denne type anlæg slides, og hvad man fremadrettet bør gør for at optimere vedligeholdet.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2015-2017

Kunde:

HOFOR

COWI ydelser: 
  • Forundersøgelse
  • Udbudsproces
  • Kontrahering
  • Gennemførelse af turbine- og generatorrevision

Kontakt

Allan Enemark
Leading Specialist
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408701

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN