BANEBRYDENDE PARTNERSKAB FOR PRODUKTION AF GRØNT BRÆNDTOF I DANMARK

Vindenergi Løsninger

'Green Fuels for Denmark' er et partnerskab mellem Copenhagen Airports, A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted, der fokuserer på at udvikle banebrydende faciliteter til produktion af brint og grønt brændstof. Dette projekt vil blive udviklet i tre faser:

  • Fase 1 forventes idriftsat i 2023 og omfatter en 10 MW elektrolysator til fremstilling af grøn brint til busser og lastbiler.
  • Fase 2 forventes idriftsat i 2027 og omfatter en 250 MW elektrolysatorfacilitet. Denne skal kombinere den producerede mængde brint med opsamlet CO2 med henblik på produktion af e-metanol til skibsfarten og e-kerosin til luftfarten.
  • Fase 3 forventes idriftsat i 2030 og vil udvide elektrolysekapaciteten til 1,3 GW og forsyne transportsektoren med mere end 250.000 tons grønne brændstoffer om året.

Green Fuels for Denmark vil hjælpe med at gøre partnernes virksomhed kulstoffri og samtidig yde et væsentligt bidrag til Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Fuldskalafaciliteten vil reducere de årlige CO2-udledninger med 850.000 tons.

Partnerskabet vil placere Danmark som førende inden for produktion af grønne brændstoffer og spydspids for modningen af teknologien. COWI er videnspartner på projektet, som udover hovedpartnerne støttes af Molslinjen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden med Nel, Haldor Topsøe og Everfuel som partnere.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2020-2030

KUNDE:
Green Fuels for Denmark-partnere

COWIs YDELSER:

  • Videnspartner - bistår Ørsted inden for alle aspekter af ingeniørarbejde på projektet.

Kontakt

 COWI -medarbejder Marc Normann

Marc Normann
Senior Market Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 56401464

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN