Udnyttelse af potentialet ved gujarats kyst

Foto: Lene Wind

Indien har allerede stor erfaring med vindmøller på land med en installeret kapacitet på over 20 GW, men som led i landets indsats for at mindske klimaforandringerne er det nu blevet besluttet også at udnytte potentialet for havvindmøller.

Indiens første havvindmøllepark udnytter det store potentiale ved Gujarats kyst til at producere vindenergi.

Flere europæiske lande med stor knowhow på området støtter initiativet.

Forberedelserne til den første 1000 MW-demonstrationspark finansieres af Europa-Kommissionen, og havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2020.

Indien planlægger at producere 5.000 MW energi fra havvindmøller i 2022.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Gujarat, Nordvestlige Indien

PERIODE:
2016 - 2020

KUNDE:
Europa-Kommission

COWIS YDELSER:

  • Finansiel modellering
  • Plan over vindmølleparken
  • Projektering af elektriske systemer
  • Projektering af fundament
  • Geofysiske og havmeteorologiske studier
  • Oprettelse af vidensbank om havvindmøller

Kontakt

Sebastian Flores
Vice President Offshore Wind Markets
Wind Energy and Renewables Management, Germany

Tel: +45 56403897

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN