studie af den biobaserede økonomi skal styrke beslutningsgrundlag

En biobaseret økonomi er et centralt led i udviklingen af en cirkulær økonomi med et lavt CO2-forbrug.

Derfor er det også højt prioriteret hos beslutningstagere, investorer og innovatorer overalt i Europa.

COWI er udpeget til at lede et større studie af den innovative biobaserede økonomi på vegne af GD for Forskning og Innovation.

Målet er at skabe basis for, at interessenter som f.eks. beslutningstagere, videnskabelige institutioner og primære producenter kan træffe beslutninger om biobaserede produkter på et oplyst grundlag.

Som led i projektet vil vi analysere miljøpåvirkningen fra specifikke innovative biobaserede produkter såsom drikkevareflasker fremstillet af PET lavet af sukkerrør.

Projektet skal også skabe opmærksomhed om kommercielle og økonomiske succeshistorier blandt en større kreds af interessenter i EU.

Endelig skal de 20 innovative biobaserede produkter, der har det største potentiale for implementering i løbet af de næste 5-15 år, udpeges.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
EU

PERIODE:
April 2017-juni 2018

KUNDE:
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation

COWIS YDELSER:

  • Projektledelse
  • Livscyklusanalyse
  • Finansielle business cases

Kontakt

Malene Sand Jespersen
Project manager
Economics and Management, Denmark

Tel: +45 51231851

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN