Befolkningsprognoser hjælper kommuner med planlægning af velfærdsopgaver

Det er vigtigt for landets kommuner at kende deres indbyggertal og dets udvikling for at have de bedst mulige forudsætninger for at løfte de opgaver, som finder sted i kommunalt regi.

Ved brug af prognosemodellen Demografix hjælper COWI godt halvdelen af landets kommuner med at beregne, hvordan indbyggertallet vil udvikle sig for kommunen som helhed samt opdelt på distrikter og aldersgrupper. For kommunerne er dette et afgørende input i forbindelse med kapacitetsplanlægning og budgetlægning inden for eksempelvis pasnings-, skole- og ældreområdet.

Med Demografix kan kommunerne modellere forskellige scenarier og for eksempel afprøve, hvad en øget boligudbygning vil betyde for antallet af børn i pasnings- og skolealderen fordelt på distrikter og dermed få overblik over, i hvilken grad kapaciteten skal tilpasses, hvis boligudbygningen ændres.

Med de data som indgår i modellen, er det desuden muligt at undersøge eksempelvis, hvorfra tilflytterne til nye boligområder kommer fra, samt hvilken husstandssammensætning der er i de nye boliger.

56 kommuner bruger i 2018 prognosemodellen Demografix.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2007 -

Kunde:

56 danske kommuner

COWI ydelser:
  • Modeludvikling
  • Dataopdatering
  • Konsulenthjælp til kommunerne i forbindelse med beregning af prognoserne

Kontakt

Mads Laursen
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 56407635

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN