Integreret sanitetsplan

I dag har over 40 procent af husholdningerne i Nairobi ikke adgang til sikker sanitet. I stedet ledes spildevand ud i septiktanke, jordbassiner eller åbne afløb.

Athi Water Services Board havde brug for en opdatering og bad COWI om at finde frem til de mest hensigtsmæssige sanitetsløsninger for de befolkede områder i Nairobi og i syv satellitbyer.

Indledningsvis foretog COWI en vurdering af det eksisterende kloaknet og udarbejdede specifikationer til arbejder, som skulle udføres hurtigst muligt for at genoprette systemerne på kort sigt.

Det blev fulgt op af detailprojektering af kortsigtede arbejdsopgaver, projektforslag til arbejder på mellemlangt sigt samt VVM-redegørelser og udarbejdelse af en integreret sanitetsplan, herunder finansielle og økonomiske analyser.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Nairobi, Kenya.

PERIODE:
2016-2018

KUNDE:
Athi Water Services Board med finansiering fra Verdensbanken

COWIS YDELSER:

  • Strategisk planlægning
  • SewerCAD-softwaremodellering
  • Detailprojektering
  • Projektforslag
  • VVM-redegørelse
  • Finansiel og økonomisk analyse

Kontakt

Peter Qwist-Hoffmann
Project manager
Water, Denmark

Tel: +45 41760241

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN