ARBEJDSMILJØ MED EJERSKAB - FORMANDSUNDERVISNING MED FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØET

Toolbox træning til formænd i byggebranchen – få COWI som samarbejdspartner til træning af formænd.

Toolbox-træning sætter fokus på arbejdsmiljøet og øget produktion ved at involvere formænds viden og adfærd i forhold til deres daglige dialog med sjakket, kolleger, ledere og andre faggrupper, med fokus på:

  • Konkrete og kommende arbejdsopgaver og håndteringen af de relaterede arbejdsmiljørisici
  • Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed gennem dialog, indflydelse og involvering af sjakkets medlemmer

Toolbox-træning giver formanden:

  • Bedre færdighedder til at planlægge og kommunikere med eget sjak ved at inddrage arbejdsmiljø i hverdagen
  • Større viden om forebyggelse af arbejdsrelaterede lidelser samt ulykkesforebyggelse – og dermed mindre risisko for ulykker
  • Større viden om at skabe det gode samarbejde og tillid i eget sjak

Træningens indhold

Kurset er på 22½ timers undervisning, som består af 5 sessioner af 4½ times varighed og løber over ca. 10 uger.

Modul 1: Formandens ansvar, kommunikation, konflikthåndtering
Modul 2: Planlægning, sikkerhed og ulykker
Modul 3: Ledelse og samarbejde
Modul 4: Erhvervssygdomme og forebyggelse
Modul 5: Sundhed og kommunikation på tværs af kultur og sprog

Aktiv deltagelse:

Der afprøves viden og metoder ude på egen arbejdsplads efter hvert modul.
Der vil være konkrete opgaver med forebyggende arbejde med eget sjak mellem træningsdagene.

Dette giver de fornødne kompetencer til at benytte den nye viden i dagligdagen med eget sjak og samarbejdspartnere – også efter kurset er afsluttet.

Viden om Toolbox

Toolbox konceptet, er afprøvet i et forskingsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskingsinstituttet i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, COWI, Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, Alectia, Københavns Erhvervsakademi, Teknologisk Institut, BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, BAR Bygge og Anlæg, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Aarsleff, CG Jensen, Hoffmann A/S.

Resultatet viste at de underviste formænd generelt havde tilegnet sig en bedre forståelse af deres rolle, de fik større ansvar for at kommunikere og formidle informationer mellem byggepladsledelsen og sjakket.

Undervisere:

COWIs har været samarbejdspartner i forskingsprojektet, og været med i udviklingen af konceptet. Vi har dermed en unik viden om hvordan undervisnigen virker i hverdagen. Vores undervisere har stor erfaring med samarbejdet på byggepladserne, da de er arbejdsmiljøkoordinatorer og har stor erfaring med både undervisning og arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og byggefasen på forskellige byggepladser, og derfor kender de til formandens daglige arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Kontakt

Betina Lyngsø
Specialist
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 56406438