'Co-creation' skal skabe lufthavnens nye terminal

15.03.2019

Aarsleff, COWI, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects skal tegne, planlægge og projektere den 80.000 m2 store udvidelse af Københavns Lufthavn. Byggeriet er en del af den historisk store udvidelse, der skal skabe plads til 40 millioner passagerer årligt.

Passagerer, medarbejdere og flyselskaber skal have mere plads og bedre forhold i lufthavnens travle Terminal 3. Derfor planlægger Københavns Lufthavn en markant udbygning af terminalen, hvor 80.000 ekstra m2 skal opføres, imens fly, medarbejdere og passagerer bruger lufthavnen, som de plejer.

Der er derfor ikke alene tale om et komplekst byggeri, men også et af de største byggeprojekter i Danmark lige nu – og det skal skabes i et særligt 'co-creation'-samarbejde mellem CPH og et konsortium bestående af Arsleff, COWI, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects.

'Co-creation' dækker over, at lufthavnen i et partnerskab med entreprenører, ingeniører og arkitekter løbende vil inddrage brugerne – medarbejdere, flyselskaberne og groundhandlerne og alle andre med daglig drift i området – undervejs i udviklingen af byggeriet.

”I dag præsenterer vi konsortiet, som skal være med til at skabe fremtidens lufthavn. Derfor er det vigtigt for os, at terminalen bliver smuk og funktionel på samme tid – og så skal den bygges med grøn omtanke. Derfor er vi glade for at præsentere holdet, som repræsenterer branchens stærkeste kreative og byggetekniske kræfter, samtidig med, at vi kan give offentligheden et første indblik i, hvordan den nye terminal kommer til at tage sig ud,” siger Christian Poulsen, teknisk direktør i CPH.

Stærkt samarbejde om den nye terminalbygning

Udviklingen af terminalen resulterer i et markant større, åbent område til passagerer. Dertil en helt ny bagageudleveringshal, der sikrer, at bagagehåndteringen kan følge med den store vækst i passagerantallet. Derudover gives mere plads til en ny grænse- og paskontrol, som skal lette adgangen for passagerer på deres rejser ind og ud af Schengen. Alt sammen forenet i et byggeri med nordisk æstetik, arkitektur og bæredygtighed som kernefokus.

Konsortiepartnerne er derfor også udvalgt til co-creation-processen, fordi de besidder de helt rette tekniske og kreative kompetencer til at designe og planlægge et byggeri af denne karakter.

”I Aarsleff ser vi vores deltagelse i processen omkring den nye terminaludvidelse som en invitation til at bidrage til den udviklingsproces, der skal bringe CPH ind i fremtiden som en topmoderne, europæisk lufthavn, der udvikles i pagt med den eksisterende og enestående arkitektur og lufthavnens placering i Storkøbenhavn og i Norden. Terminalen kan blive en dansk og nordisk manifestation inden for effektiv og bæredygtig logistik og arkitektur”, siger Lars M. Carlsen, viceadministrerende direktør i Aarsleff.

Projektchef i COWI, Henrik Wallentin Poulsen, som skal stå for hele projekteringen af den nye bygning, supplerer:

”Vi ser meget frem til at fortsætte vores gode samarbejde med Københavns Lufthavn. Det er en enormt spændende udfordring at projektere en bygning af denne kaliber. Det er afgørende, at driften fungerer på normal vis under de fire år, byggeriet varer. Det vil sige, at hele flow’et for både passagerer og alle andre brugere af lufthavnen skal kunne opretholdes. Samtidig skal selve byggeriet være meget fleksibelt, da det skal leve op til en lang række lovmæssige krav, funktioner og teknologiske standarder, som er i konstant udvikling. Derfor kræver det også, at vi undervejs i projekteringsfasen hele tiden kan være agile og tilpasser designet efter fremtidige behov.”

FAKTA OM KONSORTIEPARTNERNE

Aarsleff

 • Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern, som har gjort det til sit speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for byggeri, infrastruktur, klimatilpasning, miljø og energi – fra projektering til aflevering.
 • Aarsleff er noteret som aktieselskab på Nasdaq Copenhagen A/S med en omsætning på 12 milliarder kroner – heraf er 29 % hentet i udlandet.
 • Koncernen er arbejdsplads for 6.500 engagerende medarbejdere, der fordeler sig på det danske moderselskab og på datterselskaberne i ind- og udland.

COWI

 • COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi.
 • COWIs rådgivningsydelser er centreret inden for områderne; vand og miljø, byggeri og byudvikling, infrastruktur, energi samt planlægning. Virksomheden har kontorer over hele verden og har altid gang i mere end 14.000 projekter.
 • COWI har over 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og har 7.300 medarbejdere.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 • Vilhelm Lauritzen Arkitekter er en af Danmarks største og ældste arkitektvirksomheder og beskæftiger omkring 150 arkitekter, konstruktører og specialister i Københavns Nordhavn.
 • Som én af grundlæggerne af dansk modernisme har Vilhelm Lauritzen Arkitekter siden 1922 udforsket og udvidet mulighederne for arkitektonisk og designmæssig nytænkning og skabt arkitektur, der forbedrer menneskers livskvalitet.
 • Blandt virksomhedens mest markante projekter er Krøyers Plads, DR Byen, Radiohuset og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

ZESO ARCHITECTS

 • ZESO har en international profil med den nordiske tilgang som platform.
 • Via arbejdsmetoden ZESO HIGH FIVE sikres, at funktionalitet, bæredygtighed, økonomi, æstetik og bygbarhed indgår ligeværdigt i samtlige faser som fundament for al udvikling og realisering.
 • ZESO udfører bl.a. rådgivning i planlægning og kapacitetsudvidelse af lufthavne. ZESO har solid erfaring med Københavns Lufthavne herunder masterplanlægning, renovering og nybyggeri som renovering af Terminal 2, Busgates i Finger C, BagDropExpansion i Terminal 2 og Finger E etape 1 og 2.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018