Cowi og Arkitema gør det nemmere at LCA-dokumentere

21.06.2022

Parterne står bag en ny platform, der viser miljøpåvirkningen af designbeslutninger i den tidlige projekteringsfase og forenkler LCA-dataindsamling fra alle projektleverandører.

I løbet af 2023 bliver Life Cycle Assessment (LCA), der omfatter bygningernes klimabelastning, en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri med en grænseværdi for byggeri over 1.000 m2.

Kravene vil tilmed blive strammet frem mod 2029 og er en udfordring, som alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen må og skal forholde sig til.

I januar i år lancerede Cowi en ny strategi, der blandt andet forpligter virksomheden til at understøtte deres kunder i den bæredygtige transformation. Sammen med Arkitema præsenterer virksomheden nu en LCA Platform, der forener og forenkler måden at arbejde med bæredygtighed og måden at dokumentere det på.

- Vores kunder har brug for gennemsigtige data i de meget tidlige projektfaser for at kunne træffe de bæredygtige beslutninger på et oplyst grundlag, fortæller Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director hos Cowi og uddyber:

- De skal nemt kunne indsamle og kvantificere miljøpåvirkninger fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på dokumentation. De har brug for at kunne dokumentere dette for at kunne få byggetilladelser i henhold til nye regler og for at undgå dyre projekttilbageslag, når beslutninger ændres under projektudførelsen.

Fra tidlig designfase til det endelige miljøaftryk

For at imødekomme disse behov og efterspørgsel består den nye platform af forskellige værktøjer, der kan anvendes i forskellige faser af et projekt - fra den tidlige designfase til dokumentation af det endelige miljøaftryk.

I første omgang er to værktøjer klar til markedet: LCA Design og LCA Documentation.

LCA Design viser miljøpåvirkningen af designbeslutninger i den tidlige projekteringsfase, mens LCA Documentation strømliner og forenkler LCA-dataindsamling fra alle projektleverandører. Dette minimerer besværlige administrative procedurer og giver bygherrer mulighed for på en enkel måde at kvantificere miljøpåvirkningen fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på både dokumentation og certificering.

NRE, Nrep og Home.Earth med i pilotprojekter

Som udgangspunkt for udviklingen af LCA Platform har partnere som NRE, Nrep og Home.Earth deltaget i pilotprojekter.

CEO Jacob Eiskjær Olesen, NRE, forklarer, hvorfor han var meget interesseret i at komme i gang og hjælpe udviklingen på vej:

- Vi ser ind i en fremtid, hvor LCA-dokumentation i løbet af 2023 bliver en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri. For ejendomsprojekter er det utrolig vigtigt, at klimapåvirkning indtænkes og indarbejdes så tidligt i projekterne så muligt.

- I NRE ønsker vi at være på forkant således, at vores organisation er godt rustet i forhold til fremtidens krav. Vi har samarbejdet med Cowi og Arkitema for at uddanne vores egen organisation samt vores samarbejdspartnere, således at de nye krav implementeres på den mest smidige og hensigtsmæssige måde.

Udvides til andre sektorer og markeder

I den kommende tid vil Cowi og Arkitema udvide platformen til at omfatte andre sektorer og markeder.

- Vi har allerede defineret fundamentet for LCA Platform, og vi er nu godt i gang med næste udviklingsfase: At definere de tværsektorielle differentiatorer, så platformen kan anvendes af andre sektorer, uanset om du arbejder med klimatilpasning, Power-to-X eller infrastruktur, siger Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director hos Cowi.

Denne artikel blev bragt i Dagens Byggeri den 21. jun. 2022.

Kontakt

Morten Alsdorf
Senior Digital Transformation Director
Business Development, Denmark

Tel: +45 56404581