Ekspertkonsortium udvikler CO₂-neutralt brændstof til bæredygtig transport

30.03.2020

Power-to-fuel-projektet, der ledes af Liquid Wind, skal etablere anlæg til fremstilling af vedvarende brændstof i kommerciel skala. Konsortiet (bestående af Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsøe, Nel Hydrogen og Siemens) kombinerer sin ekspertise og teknologi til at fremstille flydende CO₂-neutralt brændstof af indfanget kuldioxid og grøn brint (fra el baseret på vedvarende energikilder). Som alternativ til fossilt brændstof vil brændstoffet spille en vigtig rolle i at mindske udledningen af CO₂.

Brændstoffet, der kaldes eMetanol, vil være tilgængeligt på markedet fra 2023. EIR InnoEnergy støtter projektet med en investering på 1,7 million euro, og det udgør en vigtig milepæl hen imod at imødekomme den stigende efterspørgsel efter vedvarende brændstoffer. Sverige vil reducere CO₂-udledningerne i transportsektoren med 70 procent inden 2030. Inden for søfartsindustrien er det internationale måle at reducere udledninger med 50 procent inden 2050.

Seks anlæg i Skandinavien

Liquid Wind og konsortiet agter at udvikle seks anlæg i Skandinavien inden 2030. Derefter skal konceptet koncessioneres og implementeres internationalt. Konsortiet er i gang med at planlægge den teknologiske integration til det første anlæg i Sverige og forventer at kunne levere eMetanol fra 2023.

”Det bliver det første anlæg i denne skala i Skandinavien og et vigtigt skridt mod at anvende klimaneutrale brændstoffer baseret på vedvarende råvarer, hvilket vil bidrage til den grønne omstilling inden for transportsektoren og industrien. Konsortiet tæller flere fra branchens elite, og vi er glade for at kunne bidrage med COWIs lange historie og kompetencer inden for udførelse af industriprojekter, fra forundersøgelser til færdigt anlæg,” fortæller Stefan Mattsson, afdelingschef for Proces og projekt, COWI i Sverige.

COWI er ansvarlig for projektledelse, tilladelser samt integration af anlægget i samarbejde med konsortiet.

Hvert eMetanol-anlæg vil producere 45.000 tons CO₂-neutralt brændstof om året, hvilket betyder en årlig besparelse på 90.000 tons CO₂. Konsortiets samarbejde skal munde ud i en standardiseret plan for eMetanol-anlæg, så det er nemt at opføre.

Om Liquid Wind

Liquid Wind er et cirkulært CO₂-neutralt energiselskab, der ønsker at skabe en koldere verden. Fra Göteborg i Sverige vil det nye selskab udvikle, finansiere, bygge og drive kopierbare eMetanol-anlæg, der kan sætte skub i omstillingen til CO₂-neutral transport og industri.

www.liquidwind.se

Kontakt

Stefan Mattsson
Vice President
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705080021