Virksomheder skal være centrale aktører i den grønne omstilling

I sidste uge var omkring 100 erhvervsfolk og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt samlet hos COWI i Lyngby for at debattere, hvordan erhvervslivet kan bidrage aktivt til en omkostningseffektiv, grøn omstilling, og hvilke rammebetingelser der skal til for at fastholde Danmark som foregangsland og international, grøn supermagt.

Danmark har længe været foregangsland i forbindelse med at fremme og implementere initiativer, der gavner den grønne omstilling. COWI dannede sidste torsdag ramme om en debat om ambitionerne for fortsat at gøre ’lille Danmark’ til en international stormagt på det grønne område.

”Det kræver et bredt samarbejde, og man kan som bekendt ikke danse alene – det er i hvert fald ikke kønt,” konkludede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i sit indledende oplæg om det næste skridt i den grønne omstilling.

"Danmarks klima- og energipolitik skal indeholde intelligente og ambitiøse skridt mod den grønne omstilling. Vi skal styrke forskningen på fremtidige energiløsninger og modernisere energiafgifter, så de fremmer og ikke hindrer den grønne omstilling. Vi starter et nyt kapitel i Danmarks energipolitik," sagde ministeren.

Virksomheder skal være centrale aktører i den grønne omstilling

Virksomheder spiller en central rolle

Director for COWIs Industry and energy division, Brian Seeberg, lagde vægt på, at det er vigtigt at bryde med silotænkningen og i stedet fremme arbejdet på tværs af sektorer. Hver virksomhed har sit eget unikke perspektiv, og der er meget at vinde, når flere aktører bliver del af den grønne fortælling.

Ud over energiministeren var der blandt paneldeltagerne repræsentanter fra Ørsted, HOFOR, Vestas, Grundfos, PKA og COWI, som debatterede, hvordan erhvervslivet kan bidrage til den grønne agenda og levere innovative løsninger ved at være i dialog med det politiske system. 

Energieffektivitet og vedvarende energi skal gå hånd i hånd

Vestas fokuserede på behovet for teknologisk innovation for at bevare Danmarks globale eliteposition. Senior Public Affairs Manager Ask Møller-Nielsen fra Grundfos påpegede, at vi skal huske, at energieffektivitet er lige så vigtig som vedvarende energi.

"Jeg kan godt blive lidt bekymret, når jeg hører catchphrases i retning af: 'Hvorfor spare på energien, når den er grøn?' Der er masser af rentable energieffektiviseringer derude ikke mindst i vores bygninger og i vores produktionserhverv. Vi er mindst 15.000 danskere, der beskæftiger os med at lave energieffektive løsninger," sagde han.

Vi må ikke glemme kraftværkerne

Koncerndirektør Thomas Dalsgaard fra Bioenergy & Thermal Power i Ørsted fastslog, at rygtet om kraftværkernes død er stærkt overdrevet, fordi vi fortsat er afhængige af kraftværkerne i lang tid. De må derfor ikke gå i glemmebogen, når energipolitikken tilrettelægges.

"Kraftværkerne er der, når vinden ikke blæser. De er ved at blive omdannet til biomasse, så de er også en del af den grønne omstilling," sagde han.

Fælles for paneldeltagerne var behovet for fortsat at tænke langsigtet og huske på, hvor man gør det godt og forbedre disse områder for at bevare førerpositionen.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018