’Førerløs’ transportmodel skal udvikles i Oslo

02.02.2018

Hvilken indvirkning vil de nyeste teknologiske tendenser have på fremtidig mobilitet? Det er et af de spørgsmål, som COWI vil besvare i den nye kontrakt, der er underskrevet med Ruter, en fælles administrationsvirksomhed for offentlig transport i Oslo og Akershus.


COWI har vundet en kontrakt, der går ud på at undersøge ‘Nye teknologiske tendenser og deres indvirkning på mobiliteten’. Fokus er i første omgang på de muligheder for mobilitet i Oslo, der ligger i de nyeste teknologiske tendenser og indfasningen af førerløse køretøjer. Projektet er næste skridt i en opgave, der blev afsluttet i september, hvor tre rådgivningsvirksomheder blev bedt om at undersøge disse udfordringer ud fra litteraturundersøgelser.

Nu bevæger arbejdet sig ind i en ny fase, hvor COWI er blevet valgt til at gå videre med undersøgelsen og foretage en modelleringsøvelse. Arbejdet startede i december og vil fortsætte indtil efteråret 2018.

“Opgaven går ud på at udvikle en transportmodel, så vi bedre kan forstå konsekvenserne af nye transportformer. For eksempel vil modellerne blive baseret på traditionelle modelleringsværktøjer men suppleret med et modul, der kan simulere skiftende tendenser, der fremkommer ved indførelse af førerløse køretøjer” forklarer Trude Flatheim, project manager hos Ruter.

Hurtig forandring kan skubbe Norge i front

Norge er verdensførende med hensyn til at ændre sin bilflåde.

Det var det eneste land i verden, hvor der i 2017 blev solgt flere elektriske biler end konventionelle biler. Ekspert inden for elektrisk mobilitet og projektleder fra COWI, Sveinung André Kvalø, mener, at det samme kunne ske med selvkørende biler.

“Da overgangen til elektriske biler skete så hurtigt, er det ikke utænkeligt, at det samme kunne gælde for førerløse biler. Selvkørende biler vil have en enorm påvirkning på vores liv, virksomhederne og miljøet. Det vil ikke nødvendigvis ske på en positiv måde, medmindre vi forbereder os på overgangen på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt,” siger Kvalø.

De modeller, som COWI skal udvikle i samarbejde med Ruter, og resultaterne af disse vil vise mulige måder, hvorpå selvkørende transportmidler og andre mobilitetstendenser vil påvirke by- og transportplanlægning i Oslo i fremtiden.

”Dette vil give Ruter og Oslo Kommune bedre værktøjer til at træffe beslutninger og skabe incitamenter og retningslinjer for indførelse af førerløse enheder," siger Kvalø.

Behov for at gøre selvkørende enheder til noget positivt

Ifølge Kvalø er deling og koordinering af transport vigtige elementer, hvis denne udvikling skal lykkes. Han peger på en velkendt undersøgelse foretaget af OECD i Lissabon, som viser, at hvis alle biler i en by blev udskiftet med delte førerløse køretøjer, ville 9 ud af 10 private biler være overflødige.

“Det siger en del om potentialet for at spare plads og forbedre miljøet i fremtidens bæredygtige byer. Hvis ingen af de førerløse biler deles, vil trafikmængden stige, selvom der er færre privatejede biler,” forklarer Kvalø.

"Hvis de førerløse biler tager markedsandele fra den offentlige transport og for det meste kører rundt med kun én passager (eller ingen), kan vi ende op med et scenarie, hvor byen er proppet med førerløse køretøjer, der optager hele vejkapaciteten og derudover spreder sig til de omkringliggende områder, da det bliver mere attraktivt at pendle med bil," fortsætter han.

En af COWIs opgaver vil være at bruge modeller til at beregne de samlede effekter, som ny teknologi vil have på menneskers transportadfærd.

“Vi håber, at den viden, der opnås fra modellerne, vil hjælpe Ruter med at udvikle et godt grundlag for at indføre selvkørende enheder i morgendagens transportsystem,” siger han.

Hvad ved vi om førerløse biler

(Kilde: COWI literature study of mobility trends, phase 1)

 • Dør-til-dør-drift af selvkørende køretøjer kunne omfatte brugere, som ikke kan bruge en bil i dag
 • App-baserede tjenester som Uber og Lift udgør en alvorlig udfordring for både taxier og offentlig transport i mange dele af verden
 • Førerløs teknologi kunne potentielt gør prisen på brug af privat bil konkurrencedygtig med offentlig transport
 • Mange trafikprognoser viser, at selvkørende køretøjer skaber mere trafik
 • Samkørsel er sandsynligvis nødvendig for at opnå væsentlige reduktioner i antallet af ture
 • Den største reduktion i ture opnås ved scenarier, hvor en stor andel af ture stadig dækkes af offentlig transport med stor kapacitet
 • Efterspørgselsbaserede minibusser vil være med til at nedsætte antallet af kørte ture
 • Indbyrdes forbundne køretøjer vil øge vejkapaciteten
 • Øget vejkapacitet vil medføre mere trafik

Hvad vi stadig ikke ved om førerløse biler

(Kilde: COWI literature study of mobility trends, phase 1)

 • Hvorvidt løsninger til by- og landområder kan udvikles samtidig
 • Hvorvidt der stadig vil være behov for statsstøttet offentlig transport
 • Hvorvidt vigtigheden af rejsetid er ved at ændre sig (hvilket medfører større byspredning)
 • Hvorvidt de tekniske løsninger og tættere trafik vil skabe barriereeffekter for krydsende lette trafikanter
 • Hvorvidt frigørelse af vejarealer til parkering kunne forbedre adgangen for cyklister og fodgængere
 • Hvorvidt forstæder vil blive brugt til natparkering
 • Hvorvidt digital trafikstyring utilsigtet kunne omdanne lokale veje til aflastningsveje i myldretiden.

Kontakt

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway