Vi skal tænke bæredygtigt, når vi bygger infrastruktur for over 100 mia. kr.

04.06.2021

Regeringen og Folketingets partier forhandler netop nu om fremtidens infrastruktur i Danmark og en langsigtet plan, der vil fordele mere end 100 mia. kr. til fremtidens veje, broer, jernbaner og cykelstier frem mod 2035. Det er store investeringer, som vil styrke væksten og mobiliteten på tværs af hele Danmark i mange år frem – men som samtidig kan udfordre den grønne omstilling, hvis ikke vi tænker bæredygtigt fra det første projekt.

Både i form af flere grønne transportformer, men også i selve produktionen og etableringen af vej- og anlægsprojekterne. Vejene alene står for næsten 47 mia. kr. af de samlede investeringer i regeringens udspil.

Og der er rigtigt meget at hente ved også at indtænke bæredygtige løsninger, når vi bygger. Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren estimerer f.eks. reduktionspotentialet i anlægssektoren til knap 700.000 ton CO2 pr. år, hvis flere grønne tiltag tages i brug. Det er samlet næsten 5 mio. ton CO2 i perioden 2023-2030.

Derfor er de igangværende forhandlinger om en langsigtet infrastrukturplan også en kærkommen mulighed for at højne klimaambitionerne og sikre, at fremtidens infrastruktur bygges meget mere klimavenlig.

Danmark halter efter Sverige og Norge

Hvis Danmark skal gå foran og være med til at vise vejen til en mere klimavenlig udbygning af vores infrastruktur, har vi brug for at sætte ind her og nu.

Både Norge og Sverige har indført ambitiøse nationale mål om at halvere klimabelastningen fra infrastrukturprojekter frem mod 2030, og i Norge følges ambitionerne op med målrettet økonomisk støtte til lovende grønne vej- og anlægsprojekter.

Her bør vi i Danmark være fast followers og som minimum matche klimaambitionerne i de skandinaviske lande, vi ofte sammenligner os med.

Grøn milliard vil accelerere udvikling og innovation

Derfor foreslår Cowi, at der i en kommende infrastrukturplan øremærkes 1 mia. kr. til grønne vej- og anlægsprojekter frem mod 2025 med fokus på de projekter, der kommer først tidsmæssigt. Det vil accelerere udvikling og innovation i de første bæredygtige infrastrukturprojekter og vise vejen til at reducere klimabelastningen fra planens samlede investeringer. For at forslaget skal batte mest muligt på klimakontoen, kan der med fordel sættes ind på tre områder:

Skærpede grønne krav her og nu. Vi risikerer at udfordre den grønne omstilling, hvis der ikke indtænkes grønne løsninger fra første projekt i infrastrukturplanen, og det kræver, at vi skærper de grønne krav til projekterne her og nu. Ved at skærpe CO2-kravene på udvalgte vej- og anlægsprojekter i infrastrukturplanen frem mod 2025 og samtidig øremærke en grøn milliard til projekterne bliver det muligt for branchen at levere mere klimavenlige projekter på kort sigt.

Kendte teknologier skal ud at virke. Den grønne milliard skal målrettes anvendelsen af kendte grønne løsninger, som endnu ikke er fuldt ud konkurrencedygtige – og dermed være med til at modne markedet for flere grønne løsninger. Det kan f.eks. være emissionsfrie gravemaskiner baseret på hybridteknologi eller biogas, brug af mere bæredygtige materialer i produktionen af veje og anlæg samt at opnå driftserfaringer med regeringens forslag om klimavenlig asfalt.

Det skal både give en kortsigtet klimagevinst i de konkrete projekter og give sektoren nyttige erfaringer med at bruge en bredere palet af bæredygtige teknologier, som vil styrke de bæredygtige projekter på længere sigt.

Sæt fart på grøn innovation. Den grønne milliard skal samtidig kunne dække merprisen for grøn innovation på de udvalgte grønne projekter frem mod 2025, hvor nye processer, maskiner, grønne materialer og anvendelse af digitale værktøjer og CO2-regnskaber forventes at kunne blive faste standarder.

Med en kommende infrastrukturplan har vi en oplagt mulighed for at sætte fuld kraft på udbygningen af en langt mere bæredygtig infrastruktur i Danmark. Her tænker mange helt naturligt på elbiler og grøn transport, og ikke på selve produktion og etablering af f.eks. veje og broer. Men set ud fra et klimahensyn er der brug for at tænke bredere. Det kræver, at vi i fremtiden stiller flere grønne krav til, hvordan vi bygger vores infrastruktur, og at pengene følger med i de første år, hvor de klimavenlige projekter skal kickstartes.

Denne artikel er bragt i Børsen den 4. jun. 2021.

Kontakt

Michael Knørr Skov
Senior Market Director
Society and Utilities, Denmark

Tel: +45 56 40 27 81