Karin Thuesen Pedersen

Karin Thuesen Pedersen

Urban Development Director, COWI

Karin finder det vigtigt, at det præg, vi sætter på samfundet i dag, også skaber værdi for fremtidige generationer. Byer over hele verden spiller en stadig vigtigere rolle i at skabe en social og bæredygtig balance. Karin brænder for byudvikling, som bliver afspejlet i hendes store engagement i projekter såvel som i branchen. Grøn omstilling og klima er af stor betydning i forhold til byudvikling og byomdannelse. Karin har gennem de sidste ti år holdt faglige oplæg om byudvikling og bæredygtighed samt haft indlæg i de danske medier. Hun formår at sikre en kvalificeret og forståelig formidling af problemstillingerne, som bæredygtig byudvikling rummer i en verden under konstant forandring. 

#Bæredygtig byudvikling
#Transformation af byer og byområder
#Byer for alle

Se Linkedin-profil

Artikler

COWI employee Karin Thuesen Pedersen
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING KRÆVER REALITETSSANS OG EN ORDENTLIG BUSINESS CASE

Hvordan sikrer vi et blandet byområde? Hvordan skal trafikken afvikles, når et projekt går i gang? Hvordan skal vandforsyningen håndteres? Hvordan bidrager projektet til klimamålene? Og hvad er hele business casen for projektet – på både kort og lang sigt? Det er nogle af de mange spørgsmål, som COWIs byudviklingschef Karin Thuesen Pedersen står over for i sin arbejdsdag, hvor hun hjælper kommuner, investorer og udviklere med at skabe levende og bæredygtige by- og boligområder.

Læs artiklen >

URBANISERINGEN SKAL VÆRE BÆREDYGTIG

Den accelererende urbanisering globalt set indebærer et enormt potentiale for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling. En afgørende forudsætning er dog, at miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd og indtænkes i såvel den overordnede som den projektspecifikke planlægning. Her zoomer vi bl.a. ind på en række udviklingsaktiviteter i Danmarks tredjestørste by, Odense.

Læs artiklen >

Bynatur giver ren luft, afkøling og trivsel. Tænk det ind i byplanlægning fra begyndelsen

Byens natur har alt for lidt plads i byplanlægningen i dag – selv om for eksempel træer langs vejene kan afhjælpe både luftforurening, hedebølger og endda mental mistrivsel. Derfor skal bynaturen tænkes ind fra begyndelsen, når nye bydele planlægges.

Læs artiklen >

Cowis byudviklingsdirektør: Her er 4 grønne forslag, byrådskandidater kan lade sig inspirere af

Sammen med valgkampen følger forhåbentlig vigtige debatter om fremtidens byer og bæredygtig byudvikling. Søger man som byrådskandidat inspiration til de næste grønne tiltag, er der heldigvis mange ideer at trække på, skriver Karin Thuesen Pedersen, byudviklingsdirektør i Cowi, i dette debatindlæg.

Læs artiklen >

city
ANALYSE: CORONA HAR RESULTERET I 10 PROCENT FÆRRE FLYTNINGER MELLEM KOMMUNERNE I MARTS MÅNED

Coronakrisen har allerede medført en opbremsning i de mellemkommunale flytninger, viser nye tal fra rådgivningsvirksomheden COWI. Det kan få betydning for kommunernes fremtidsplaner, herunder behovet for opførelsen af nye boliger. Særligt kommunerne længst væk fra de store uddannelsesbyer, og de kommuner, hvor man før coronakrisen havde høje forventninger til øget boligudbygning, kan begynde at indstille sig på en ny virkelighed, fortæller Karin Thuesen Pedersen, byudviklingschef i COWI.

Læs artiklen >

two kids near the pound in the city
POTENTIALE FOR 5.000 NYE ALMENE BOLIGER I DE STORE BYER

Boligmanglen i de store byer løses ikke kun ved at bygge nyt. Den eksisterende boligmasse rummer et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere boliger mere bæredygtigt. Dét mener rådgivningsvirksomheden COWI, der sammen med Arkitema Architects har kortlagt potentialet for at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder.

Læs artiklen >

city
KLIMATILPASNING GIVER NYE MULIGHEDER FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

En af fremtidens største sociale og økonomiske udfordringer er at sikre, at vores byer er forberedt til kraftige uvejr. Når kommunerne investerer i klimatilpasning, har de en enestående mulighed for at sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling og etablere anlæg, der skaber værdi for borgerne, samtidig med at de beskytter mod vandmasserne. Men der skal tænkes langsigtet og samarbejdes tæt mellem en række faggrupper.

Læs artiklen >