Michael Knørr Skov

Michael Knørr Skov

Senior Market Director, COWI

Michael har et stort engagement i udvikling af transportsektoren. Han er en erfaren debattør inden for emner som trængsel, mobilitet, kollektiv trafik og infrastrukturinvesteringer i Danmark. Michael har i de seneste 15 år holdt et stort antal faglige oplæg om mobilitet og trængsel og har via faglige medier og pressen bidraget til at forme forståelse og indsigt i løsningsmuligheder på tidens mobilitetsudfordringer og mulighederne for en mere bæredygtig transport. Han er vant til at formidle komplekst stof og nøgleindikatorer for transportområdet, herunder særligt trængsel i trafikken og drivkræfterne for trafikvækst samt betydningen for transportsystemets effektivitet.

#Investeringer i infrastruktur     
#Grøn mobilitet       
#Trængsel og roadpricing

Se Linkedin-profil

artikler

Cowi: Tiden er løbet fra kortsigtet transportpolitik med lukkede forhandlingsrum
Det er flere fordele ved en national mobilitetsplan og en høj mobilitet afgørende for Danmarks velstand. Derfor skal vi få startet en politisk proces med at formulere den langsigtede vision, skriver Michael Knørr Skov.

Læs artiklen >

Cowi: Politikerne er ikke gode nok til at forklare, hvorfor infrastrukturprojekter er nødvendige

Der har været masser af negativ opmærksomhed i forhold til de store infrastrukturprojekter de seneste år. Projekternes negative konsekvenser har fået lov til at overskygge de positive. Det er en skam, for Danmark har brug for løbende at udvikle sin infrastruktur, skriver Peter Hostrup Rasmussen, Mette Dalsgaard og Michael Knørr.

Læs artiklen >

MOBILITET TIL DE NÆSTE GENERATIONER

1-års fødselsdagen for Regeringens plan for infrastruktur nærmer sig. Siden aftalen blev indgået, er transportministeren skiftet ud efter et forløb om planens CO₂-udledning, og den politiske vision bag de 160 mia. kr., som frem til 2035 skal investeres i bedre trafik kunne stå skarpere.

Læs artiklen >

GRØN MOBILITET UNDERSTØTTER KOMMUNERNES BÆREDYGTIGE MÅL

Et stigende antal kommuner i Danmark tilslutter sig DK2020 forløbet, hvor de hver især udvikler en lokal klimahandleplan, der skal styre dem i mål med en netto nul-udledning af CO₂ inden 2050. Grøn mobilitet er uden tvivl en nøgleparameter, der skal bringes i spil, hvis målet skal indfries.

Læs artiklen >

people in the city
SÆT DET LANGE LYS PÅ INFRASTRUKTURPLANEN!

Med den nye statslige infrastrukturplan skal der frem til år 2035 gennemføres infrastrukturinvesteringer for et trecifret milliardbeløb. Der er mange gode projekter, som lader Danmark følge med tiden og sikrer en fortsat pæn mobilitet. Men planens succes er ikke givet på forhånd. I artiklen peges på fem punkter, som bliver afgørende for at kunne indfri ambitionen om mere grøn og effektiv mobilitet.

Læs artiklen >

City cars traffic
DEBAT: VI SKAL TÆNKE BÆREDYGTIGT, NÅR VI BYGGER INFRASTRUKTUR FOR OVER 100 MILLIARDER KR.

Regeringens infrastrukturplan kan udfordre den grønne omstilling, hvis vi ikke tænker bæredygtigt, når vi bygger fremtidens infrastruktur. Derfor er der behov for en grøn kickstart, hvor der øremærkes 1 mia. kr. til grønne projekter, der kan nedbringe klimabelastningen fra den samlede infrastrukturplan, skriver Michael Knørr Skov, afdelingschef for by og trafik i COWI.

Læs artiklen >

Vi skal tænke bæredygtigt, når vi bygger infrastruktur for over 100 mia. kr.

Regeringen og Folketingets partier forhandler netop nu om fremtidens infrastruktur i Danmark og en langsigtet plan, der vil fordele mere end 100 mia. kr. til fremtidens veje, broer, jernbaner og cykelstier frem mod 2035. Det er store investeringer, som vil styrke væksten og mobiliteten på tværs af hele Danmark i mange år frem – men som samtidig kan udfordre den grønne omstilling, hvis ikke vi tænker bæredygtigt fra det første projekt.

Læs artiklen >

Cowi: Mobilitetsplanen skal være mere end en liste med infrastrukturprojekter

DEBAT: Den nye mobilitetsplan til over 100 milliarder kroner kan potentielt løfte den grønne omstilling og favne fremtidens behov. Planen må ikke blive en liste med infrastrukturprojekter, mener COWI.

Læs artiklen >

DEBAT: MOBILITETSPLANEN SKAL VÆRE MERE END EN LISTE MED INFRASTRUKTURPROJEKTER

Danmark trænger til en national mobilitetsplan, og særligt afhænger Danmarks grønne omstilling af, at vi lykkes med at fjerne CO2 fra trafikken.

Læs artiklen >

NYE TRANSPORTVANER POST-CORONA KAN KOSTE SAMFUNDET DYRT PÅ ØKONOMIEN OG MILJØET

Coronakrisen kan resultere i et samfundsøkonomisk tab på 10 mia. kr. på et år som følge af ændrede trafikvaner. Derfor er det afgørende, at vi sætter ind nu, genopretter tilliden til den kollektive transport, og omsider får lagt den savnede, langsigtede investeringsplan for Danmark, der skal sikre bedre og mere bæredygtig mobilitet i fremtiden.

Læs artiklen >

LETBANER KAN STIMULERE BYUDVIKLINGEN I EUROPA

Gennem de seneste årtier er der lagt flere og flere skinner i europæiske byer for at gøre plads til letbaner, så pendlerne kan få offentlig transport af høj kvalitet. Letbaner kan fremme mobilitet, vækst og social balance, men kun som en del af en større byudviklingsstrategi.

Læs artiklen >

kids playing in the yard
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING KRÆVER TRAFIKLØSNINGER - BÅDE UNDER OG OVER JORDEN

Der er altid et behov for bæredygtig byudvikling, som er til gavn for mennesker, økonomi og miljø. Når vi forstår værdien af grønne byrum, kan vi undgå at kortslutte udviklingen af vores byer. Sådan gør vi det. 

Læs artiklen >