Haunstrupgård – renovering af almene boliger på Østerbro

Boligbyggeri Løsninger

Ejendommen Haunstrupgård med 351 almene boliger er den første ejendom, der renoveres som en del af det strategiske partnerskab HJEM.

Haunstrupgård er opført i 1942 og er en af boligforeningen fsb's ældre ejendomme. Arkitekturen er enkel og funktionel og opført i gode materialer som smukke gule mursten og eternittage. Afdelingen består af 351 boliger på ét til tre værelser. Lejlighederne fra 1. sal og op har altan.

HJEM – strategisk partnerskab

Renoveringen af Haunstrupgårds 351 almene boliger er det første projekt under en rammeaftale med fsb der omfatter omkring 45 projekter til en værdi af 2,4 mia. Projekterne løses i det strategiske partnerskab HJEM, der er indgået mellem den almene boligorganisation fsb og COWI, NCC, Smith Innovation og Rubow Arkitekter.

Ambitionen med partnerskabet er at bidrage til bedre almene boliger, hvor smuk arkitektur, fællesskaber og bæredygtighed er tænkt ind i både den overordnede planlægning og den konkrete udførelse.

COWIs ydelser

COWI har projekteret renoveringen af tag, facader, betonaltaner, brugsvandsinstallationer. Opgaven har omfattet registreringer og undersøgelser af boligernes installationer, betonaltaner og ikke mindst miljøskadelige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller i de berørte bygningsdele.

PROJEKTOPLYSNINGER

Projektomfang
351 boliger

COWIs ydelser
Registreringer, undersøgelser og projektering

Kunde
NCC

Modtager
fsb

Samarbejdspartnere
NCC, Smith Innovation og Rubow Arkitekter.

Entrepriseform
Totalentreprise

Anlægssum
70 mio. DKK

Projektperiode
Oktober 2019 - november 2021

Kontakt

Morten Dam Hansen
Senior Project Manager
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56403853

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN