Nye studieboliger i Kringsjå, Norge - Træbyggeri

Foto: Tove Lauluten

Boligbyggeri Løsninger

Studieboligerne i Kringsjå er et foregangsprojekt i Oslo. De er ikke blot byens mest grønne studieboliger, men den ene af blokkene er også byens højeste bygning opført i massivt træ.

Kringsjå består af to blokke på 9 til 11 etager med 349 studieboliger opført som passivhus i massivt træ, hvilket er med til at gøre byggeriet klimavenligt og næsten energineutralt og selvforsynende med energi til opvarmning og varmt vand. Boligerne er et FutureBuilt-projekt, hvilket betyder at de reducerer CO₂ udslippet markant.

FutureBuilt er Oslo-regionens udstillingsvindue for de mest ambitiøse aktører inden for byggebranchen. Visionen er at vise, at det er muligt at udvikle klimaneutrale byområder med arkitektur i høj kvalitet.

Der er anvendt CLT-massivelementer til den bærende struktur, hvilket udover at være bæredygtigt også gør det muligt at bygge højt og sikkert med træ.

Udover CLT-elementerne inkluderer projektet klimatiltag som vedvarende energi (solceller og geotermisk varme), fokus på lokal regnvandshåndtering, fokus på materialevalg i forhold til drivhusgasser og indeklima, nye gang- og cykelstier og værksteder til cykelreparationer.

Alle lejligheder har eget køkken, bad og toilet og hver blok har elevator og gæstetoilet på hver etage.

COWIS YDELSER

COWI har projekteret de bærende konstruktioner i massivt træ over terræn og i beton under terræn. COWI havde ansvar for konstruktionssikkerhed inklusiv bygningens samlede stabilitet. Dette indebar analyser af bygningens bæresystem ved hjælp af FEM-analyser (Finite Element Modeling), kontrol af grænseflader mellem træ og beton, detaljering af forbindelser for træk- og forskydningskræfter, kontrol af anvendelsestilstande inklusive deformationer og vibrationer, samt detailberegninger og dokumentation af enkeltkomponenter og samlinger. COWIs tegningsmodel havde et meget højt detaljeringsniveau og blev benyttet som grundlag for træleverandørens elementmodel og produktionsproces.

PROJEKTOPLYSNINGER

PROJEKTOMFANG
To blokke på i alt ca. 12.500 m²
- 9-11 etager.

LAND
Norge

COWIS YDELSER
Projektering af bærende konstruktioner i træ.

PERIODE
2017 - 2018

KUNDE
Ove Skåre A/S
Kontaktperson: Hans Foyn Friis
hansfoyn.friis@veidekke.net

SAMARBEJDE
Arkitekt: AT Plan og Arkitektur AS

BYGHERRE
SIO – Oslo

TOTALENTREPRENØR
Ove Skår

COWIHONORAR
2.000.000 NOK

PROJEKTVÆRDI
Cirka 115 mio. DKK

Kontakt

Jesper Prip Mørch
Leading Specialist
Buildings East, Denmark

Tel: +45 56407789

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN