Udnyttelse af vinden

Foto: London Array

På det bredeste sted ved Themsens udmunding, mellem sandbankerne ved Kentish Knock og Long Sand, ligger London Array – verdens største havvindmøllepark. 

London Array breder sig over et areal på 100 km² og omfatter 175 meget store møller og to transformerstationer anlagt i snorlige rækker som en gigantisk plantage med mekaniske palmer.

Den producerer op til 630 MW elektricitet, dvs. nok strøm til at forsyne mere end en halv million husstande årligt.

Den store vindmøllepark er et symbol på det stigende fokus på vedvarende energi overalt i verden. I Storbritannien er målet, at 15 procent af energiforsyningen skal komme fra vedvarende kilder i 2020.

Risiciene skal minimeres

Ifølge senior market director Jan Rønberg, COWI, er der en kraftigt voksende efterspørgsel efter havvindmøller. Samtidig er det en branche i forandring.  
 
"Branchen er i en overgangsfase fra at være kraftigt støttet til at være en industri, der udelukkende konkurrerer på markedsvilkår. Leverandørerne skal tilbyde nyskabende løsninger af høj kvalitet, samtidig med at de skal have kontrolforanstaltninger på plads, så risici minimeres," siger han.

En meget uensartet havbund var en af de store udfordringer ved projekteringen af London Array. Det fortæller market director Jan Rønberg om.

Leverandørerne skal tilbyde nyskabende løsninger af høj kvalitet, samtidig med at de skal have kontrolforanstaltninger på plads, så risici minimeres.
Jan Rønberg Markedschef, COWI

Behovet for nyskabende løsninger af høj kvalitet gjaldt også for de monopæle, der støtter vindmøllerne i London Array.

De gigantiske strukturer er op til 100 m høje og består af cylindriske stålrør, der er rammet ned i havbunden.

COWI stod for detailprojekteringen af stålfundamenterne, som er 5,7 m brede og vejer op til 1.000 tons i alt.

For at kunne håndtere de enorme datamængder skabte COWI-teamet COPILOD – en kompleks softwareplatform, der inkorporerer den nyeste viden om projektering, lagrer alle projekteringsoplysninger og samler data og tegninger.

"Dette værktøj gør det muligt at opnå en høj kvalitet og at generere tegninger og rapporter hurtigt. De betyder, at vi kan projektere fundamenterne hurtigt og på få minutter lave ændringer, som ellers ville tage flere dage," siger technical director Martin Kelm.  

unikke monopæle

De uensartede jordlag stiller store krav til udformningen af projektets monopæle. Klik på videoen for at høre mere.

Fakta om London Array

  • London Array-projektet blev lanceret i 2001, hvor en række miljøundersøgelser af Themsens udmunding bekræftede, at området var egnet til en vindmøllepark. 
  • To år senere, i 2003, opnåede London Array Ltd en 50-årig lejeaftale på området og kabelføringen ind til land. 
  • Vindmølleparken ligger 20 km fra kysten af grevskabet Kent. Opførelsen af transformerstationen på land begyndte i juli 2009, og den første vindmølle blev installeret i 2012.
  • Senere i 2012 blev der produceret strøm for første gang.
  • Projektejere: Ørsted, E.On, Masdar og La Caisse de dépôt et placement du Québec

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Nordsøen 

PERIODE:
2009-2011

KUNDE:
Aarsleff | Bilfinger
Berger Joint Venture

COWIS YDELSER:

  • Bygningsprojektering
  • Geoteknisk projektering
  • Hydrauliske beregninger
  • FEM-analyse

Kontakt

Michael Sienko
Business Development Director
Offshore Wind, Denmark

Tel: +45 4176 3973