Ca. 30 km tunnelsystemer, som skal håndtere overløb fra kloakker

District of Columbia Water and Sewer Authority gennemfører en langsigtet plan til 2,6 milliarder USD, som skal håndtere det samlede overløb fra kloaksystemet. Planen hedder DC Clean Rivers-projektet (DCCR).

DCCR består af ca. 30 km tunnelsystemer, der skal opsamle spildevand og lede det til et behandlingsanlæg i nærheden.

En central del af projektet er Blue Plains Tunnel – en tunnel, som er 25 fod i diameter, 24.000 fod lang og har en færdigstøbt betonbeklædning, der er monteret med bolte/pakninger, og fem skakte. 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Washington DC, USA

PERIODE:
2013-2015

KUNDE:
District of Columbia Water and Sewer Authority

COWIS YDELSER:

  • Tilsyn med udførelsen
  • Byggeledelse på tunneler og skakte
  • Inspektionsydelser
  • Overvågning af overholdelse af miljøkrav og tilladelser
  • Tilsyn med udførelsen
     

Kontakt

Steven Kramer
Senior Project Director
Operations, East Inc, United States

Tel: +1 973 379 6699

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN