RENSNINGSANLÆGGET, SOM PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI

Foto: Halden Kommune/ Henrik D. Meyer
Spildevandshåndtering Løsninger

Det nye rensningsanlæg på Refne i Halden kommune omtales af kommunen selv som kommunens største – og vigtigste – investering nogensinde.

Opgradering af det gamle rensningsanlæg var nødvendigt for at opfylde de nye krav til rensning af spildevand fra Haldens indbyggere. Desuden var det nødvendigt at udvide det oprindelige anlæg for at imødegå den forventede befolkningsvækst i Halden.

COWI har forestået alle ingeniørfagområder i forbindelse med projektet. Nu har Halden et topmoderne kommunalt rensningsanlæg, der både opfylder miljøkravene, og som kan håndtere spildevand fra 42.000 indbyggere - så byen kan vokse betydeligt.

Ud over at opgradere rensningsanlægget er der bygget et biogasanlæg i tilknytning til rensningsanlægget. Det gør, at den energi, der skabes i anlæggets rensningsprocesser, kan bruges til at varme bygningen op – men også til at producere el. På sigt er det målet, at biogasanlægget skal kobles til et fjernvarmenet og dermed forsyne fremtidige nærliggende boligområder med el. Dette giver en økonomisk gevinst for kunden, der sparer udgifter, som tidligere har været anvendt til at køre slammet væk og behandle det eksternt.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Halden, Norge

PERIODE:
2013 - 2019

KUNDE:
Halden Kommune

COWI YDELSER:

 • Proces-/maskinteknik
 • Byggeteknik
 • El-, automatiserings- og VVS-tekniske anlæg
 • Brandsikring
 • Akustik
 • Miljø
 • Energi
 • Bygningsfysik
 • FDVU (administration, drift og vedligeholdelse)
 • Landskabsarkitekt
 • Geoteknik
 • Udendørs vej-, vand- og afløbsanlæg.

Kontakt

Erik Johannessen
Market director
Industry and process

Tel: +47 488 96 684

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN