Nordens største rensningsanlæg

På en typisk dag indløber der lige over 4.000 liter spildevand i sekundet, som skal renses ad flere omgange, før det ledes ud i havet. Målt på mængden af spildevand gør det Ryaverket til det største rensningsanlæg i Norden. 

På sidste rensningstrin presses vandet gennem skivefiltre, der skal fjerne de allermindste partikler, herunder fosfor.

Filtrene skal regelmæssig vaskes med saltsyre for at bevare deres funktion, og nu har Ryaverket anskaffet et helt nyt saltsyresystem, der skal forbedre funktionen og øge sikkerheden ved håndtering af den ætsende saltsyre.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Gøteborg, Sverige

PERIODE:
2015-2016

KUNDE:
Gryaab

COWIS YDELSER:

  • Procesdesign
  • Anlæg af rør
  • Anlægsarbejde
  • Elektriske installationer og automatik
  • Bygge- og montageledelse
  • Projektledelse
  • Risici og sikkerhed

Kontakt

Anna Berggren
Senior Market Director
Process Design, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN