9.000 m³ rådnetank, så der kan foretages planlagt vedligeholdelse

Käppala-anlægget på Lidingö modtager spildevand fra 1,5 millioner mennesker i 11 kommuner i det nordlige og østlige Stockholm.

Anlægget skal forsynes med en tredje rådnetank, så der skabes redundans i processen, og planlagt vedligeholdelse kan udføres, og for at håndtere de stigende mængder af slam. Den nye rådnetank får en kapacitet på 9.000 m³ og placeres i et rum, som er sprængt ind i en klippe.

Når alt er på plads, vil det eneste, som er synligt over jorden, være et lille skur til teknisk udstyr.

Anlægget får også et nyt bypasssystem med høj gennemstrømning, som skal sikre tilstrækkelig kapacitet, hvis vandgennemstrømningen er usædvanlig høj.

Procesudstyret placeres også inde i klippen og vil øge anlæggets kapacitet fra 5 til 8 m³/s.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Lidingö, Sverige

PERIODE:
2016-2019

KUNDE:
Käppalaförbundet

COWIS YDELSER:

  • Spildevandssystem
  • Akustik, støj og vibrationer
  • Kemikalier og økotoksikologi
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Risikoanalyser og processikkerhed
  • Overfladevand, grundvand og recipienter

Kontakt

Stefan Mattsson
Vice President
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705080021

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN