3D-projektering revolutionerer byernes vandafledning

3D-projektering og -animationer bliver i stigende grad brugt til at skabe overblik og træffe beslutninger ved vanskelige anlægsopgaver. På sigt vil gravemaskiner arbejde direkte fra en 3D-model, fortæller Jacob Gøtterup, ingeniør i COWI-afdelingen Water and nature.

18.05.2017

Hvad gør man, når man skal overbevise de relevante personer i kommunen om, at det er nødvendigt at afspærre et centralt vejkryds i en hel weekend, fordi man skal flytte en spildevandsledning?

Man bruger 3D-animationer til at vise kompleksiteten af rør og kabler, der gemmer sig i undergrunden, og på den måde kan alle parter omkring mødebordet lynhurtigt sætte sig ind i de udfordringer, der venter ved et forestående gravearbejde.

Ingeniør Jacob Gøtterup rådgiver om ledningsomlægninger i COWI Vand & Natur:

”Med 3D-animationer har vi en kæmpe fordel, når vi skal forklare, hvilken opgave vi står over for,” siger Gøtterup.

Jacob Gøtterup er bachelor i bygningsteknologi fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og kandidat i miljøteknologi fra DTU. Han har været ansat i COWI siden 2010. I dag er hans primære opgave at rådgive kunder om ledningsomlægninger, og her er 3D-projektering og -animationer blevet et særdeles stærkt værktøj.

Pædagogisk værktøj

Gøtterup nævner et dugfrisk eksempel fra Odense, hvor en letbane er under opførelse.

For at gøre plads til letbanen, er det nødvendigt at flytte spildevandsledningerne under et centralt vejkryds i byen, og for at få plads til gravearbejdet beder entreprenøren og de rådgivende ingeniører fra COWI kommunen om tilladelse til at afspærre krydset i to weekender.

”Kommunen ønsker ikke at afspærre vejkrydset så længe, da det vil være til gene for trafikanterne. Men ved hjælp af 3D-animationer bliver det tydeligt, hvilket mylder af vand-, kloak-, og fjernvarmerør m.m., der gemmer sig under jorden. Uanset faglig baggrund kan alle om bordet se, hvilken opgave der venter,” fortæller Gøtterup. Og dermed giver kommunen tilladelsen til at afspærre vejkrydset.

Jacob Gøtterup forklarer, at 3D-projektering er uovertruffent, når det gælder om at identificere de komplikationer, der kan opstå, når et gravearbejde går i gang.

”Når du, i et projektet med letbanen i Odense skal planlægge et kompliceret gravearbejde, viser 3D-animationerne, hvilke kritiske krydsninger der er under jorden. Så kan du i samarbejde med de andre ledningsejere – hvad enten det er fjernvarmeværket eller TDC – lettere træffe beslutninger om, hvilke ledninger der er nødvendige at flytte,” siger han.

Maskinerne fodres med 3D

Potentialet for 3D i anlægsprojekter bliver for alvor realiseret, når alle entreprenørmaskinerne bliver i stand til at arbejde direkte ud fra oplysningerne i modellerne, påpeger Gøtterup.

”På sigt kan vi udarbejde en 3D-model af et givent gravearbejde og så fodre gravemaskinen med en datafil. Derefter kan maskinen udføre gravearbejdet, præcis som animationen foreskriver. Det betyder mindre gravearbejde, færre fejl og dermed også færre folk på byggepladsen. Det vil spare både tid og penge,” siger han.​

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018