Ny metode til bæredygtig vandrensning tager form

21.03.2018

En ny bæredygtig metode til behandling af kontamineret grundvand tager form i en ph.d. i COWIs afdeling for affald og forurenede grunde. Store fordele:
1) Der tilføres ingen kemiske stoffer eller bakteriekulturer og 2) intet grundvand udtrækkes.

Flere års forskning i en billigere og mere bæredygtig måde at behandle kontamineret grundvand på giver nu bonus.

Projektet ledes af ph.d.-studerende Bente Højlund Hyldegaard fra COWIs afdeling for affald og kontaminerede grunde.

Det går ud på følgende: Man behandler grundvand, der er kontamineret med karcinogene, klorerede opløsningmidler, ved hjælp af elektrisk strøm. I praksis betyder det, at der etableres elektrokemiske zoner i grundvandet ved at installere elektroder i selve grundvandsbassinet.

”Metoden er nem at implementere, der tilsættes ingen kemiske stoffer eller bakteriekulturer, og der udtrækkes intet grundvand. Metoden forventes også at være billigere og mere bæredygtig end de eksisterende forebyggende foranstaltninger,” siger Bente Højlund.

Blandt de dygtigste og mest talentfulde forskningsstuderende

Den danske uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, overrakte for nyligt rejsestipendier til en værdi af 200.000 kr. til tyve af de dygtigste og mest talentfulde forskerstuderende i Danmark.
I år gik et af dem til Bente Højlund Hyldegaard.

Department head Torben Kristiansen siger:

“COWI og alle medarbejderne er stolte over den anerkendelse, som Bente har fået, og vi ser det også som en anerkendelse af afdelingens innovationsarbejde med at beskytte grundvandet og jordkvaliteten.”

Flere studier i USA

Bente bruger stipendiet til at rejse til USA, hvor hun vil få mulighed for at diskutere og studere jord- og grundvandsoprensning med førende forskere på Northeastern University og andre institutioner.

“Stipendiet giver mig mulighed for at opnå avanceret faglig viden både med hensyn til den grundlæggende forståelse af de mekanismer og processer, der driver nedbrydningen af de klorerede opløsningsmidler i de elektrokemiske zoner, og hvordan dette kan bidrage til at løse et aktuelt miljøproblem,” siger hun.

Om EliteForsk-rejsestipendier

Det danske uddannelses- og forskningsministerium sponsorerer EliteForsk-initiativet, som skal styrke og støtte landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Initiativet skal skabe opmærksomhed omkring deres resultater og fremhæve dem som rollemodeller for andre unge mennesker, der ønsker en forskerkarriere.

EliteForsk-rejsestipendierne til en værdi af 200.000 kr. skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Der uddeles 20 EliteForsk-rejsestipendier til talentfulde ph.d.-studerende over hele landet. Alle danske universiteter er involveret i ordningen.

Kontakt

Torben Kristiansen
Vice President
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56402198