Opsamling, lagring og udnyttelse af CO₂ (CCUS – Carbon capture utilisation & storage)

Opsamling, lagring og udnyttelse af CO₂ (CCUS) bliver i stigende grad anerkendt som en vigtig teknologi til reduktion af CO₂-udledning på globalt plan. Mens mange sektorer kan reducere klimabelastningen på en effektiv måde via omstilling til grønne energikilder og produktionsmetoder med en lavere CO₂-udledning, kan CCS og CCU bruges til hurtigt at gøre sektorer mere kulstoffri, hvor denne omstilling ikke er mulig eller effektiv – f.eks. cementindustrien, den kemiske industri og affald-til-energi-sektoren.

CO₂ fangst gør det muligt at reducere udledningen i forbindelse med produktion af lagret energi fra fossile brændstoffer og understøtter således den grønne omstilling. Når opsamling af CO₂ anvendes i forbindelse med bæredygtig energiproduktion fra biomasse (BECCS), kan det desuden føre til lavere udledning.

Vores konsulentydelser inden for CO₂ fangst omfatter alle projektfaser. Fra vurdering af markedet og de teknologiske muligheder til integration af karbonfangst, -brug og -lagring i mere overordnede energi- og industriudviklingsplaner og videre til forundersøgelser, designudvikling og implementering af anlæg.

Vi arbejder internationalt med private kunder, myndigheder samt beslutningstagere og bruger vores erfaring fra branchen og olie- og gassektoren til at understøtte de aspekter af CO₂-transport, -lagring og -udnyttelse, der er afgørende for projekters gennemførlighed.

 

Find løsninger, nyheder og insights om opsamling, lagring og udnyttelse af CO₂.

Juster resultater